Majsprisen står stille

Majshøsten halter i USA halter gevaldigt efter hvad der er normalt og kvaliteten af den amerikanske majs er også yderst kritisk i forhold til hvad der er normalt. Det har i den seneste tid resulteret i, at den amerikanske majspris har taget et større ryk op. Det har den europæiske majspris derimod ikke Derimod ligger den europæiske majspris og handler meget stabilt på et lavt niveau. Faktisk har den europæiske majspris, som det også fremgår af dagens fokus artikel, stort set ikke rykket sig ud af stedet i nu snart to måneder. Selvom majsprisen ikke stiger, i takt med den amerikanske majspris og for så vidt heller ikke i takt med en stigende europæisk hvedepris, så er der alligevel noget der tyder på, at nedturen i majsprisen hen over sommermånederne nu er ved at ebbe ud.

I juli måned var den europæiske majspris på MATIF oppe og ramme et toppunkt i 183,25 euro. Herefter satte en nedtur ind, der i starten af september måned, resulterede i et lavpunkt i 160 euro pr. ton. Siden da er det gået lidt op og ned for majsprisen, der i skrivende stund handler til 163,50 euro pr. ton. Der sker med andre ikke meget med majsprisen lige nu.

I sidste uge var majsprisen oppe og skabe et nyt topniveau i 167 euro pr. ton. Det er nu vores første modstands og holdepunkt i opadgående retning. Hvis eller retter når, majsprisen før eller siden bryder op over dette top og modstandsniveau, så vil trenden igen vende til op. Bruddet vil derfor frembringe et teknisk signal til køb af majs. Man kan dog godt købe majs allerede nu, som det også fremgår af dagens fokusartikel på næste side, eftersom majsprisen virker lav set i forhold til den europæiske hvedepris.

Ydermere er risikopotentialet for majsprisen i nedadgående retning ret begrænset. Der er godt nok stadig en teknisk risiko for at majsprisen her i Europa skal falde tilbage mod lavpunktet fra februar måned omkring 155 euro pr. ton.

Styrketegn i indikatorerne

Således er der lidt små styrketegn at spore i majsprisen allerede nu, hvilket er grunden til, at det kan være en god ide at købe majs til foder.

Hvor den korte trend nu er sidelæns, så er den lange trend derimod usikker og den vil jeg nok nærmest betegne som værende sidelæns, med svagt faldende tendens. Det store handelsinterval, som majsprisen bevæger sig i går fra den førnævnte bund i 155 euro pr. ton og op til top og modstand fra i sommer ved lige godt 200 euro pr. ton.

Jeg tvivler som sagt på at vi vil se majsprisen gå ned mod 155 euro pr. ton, hvis nu den amerikanske majspris og den europæiske hvedepris kan fastholde den nye op-trend. Derfor ser jeg gode muligheder for at den europæiske majspris i den kommende tid skal arbejde sig tilbage i op-trend.

MATIF Majs, 1st pos.

Aktuel pris: 163,50 EUR/mt

Anbefaling

Majsprisen går teknisk set tilbage i køb allerede ved brud op over 167,50 euro. Målet vil herefter ligge oppe ved 200 euro. Da der er tegn på at majsprisen kan være på vej tilbage i stigende tendens ser jeg det som en god købsmulighed lige nu.

Analyse

Modstand: 167,50 €

Støtte: 160 €

Trend kort: Hen

Trend lang: Hen

Læs også