Tysk lovgivning kan ramme dansk eksport

Tyskland har vedtaget en række forslag til nye lovkrav for sohold. Seges Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer meddeler, at de nye regler forventes at få betydning for danske soholdere.

Tyske Bundesrat vedtog fredag den 3. juli en række nye regler, som formentlig vil gælde alle tyske sohold i fremtiden.

Nogle af hovedtrækkene i den politiske aftale betyder, at søerne skal opstaldes i løsdrift i løbeafdelingen efter en overgangsperiode på otte år, ligesom der lægges op til et arealkrav på fem kvadratmeter pr. so.

Desuden lægges der op til, at søer i farestalden skal være i løsdrift efter en overgangsordning på 15 år, men med mulighed for at søerne må være i boks fem dage omkring faring.

Betydningen for danske producenter

Ifølge Landbrug & Fødevarer og Seges Svineproduktion kan ændringerne i Tyskland også få betydning for danske soholdere.

- De nye tyske lovkrav kan få betydning for den fremtidige eksport af svinekød og smågrise til Tyskland, hvis kravene bliver en del af QS. Det er heldigvis et område, vi er i fuld gang med at udvikle, og mange soholdere tænker allerede i disse baner, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.

Han fremhæver blandt andet et område, hvor vi allerede har strammere regler end mange af vores udenlandske kollegaer.

- Vi har i flere år haft et krav om løse søer i nye løbestalde, og vi ser flere og flere svineproducenter, som arbejder med løsdrift i farestalden. Men det er vigtigt, at fagligheden er med, før der bliver lovgivet. Derfor er vi løbende i dialog med myndighederne, ligesom vi hele tiden udvikler området, siger han.

Detaljerne omkring de nye tyske regler og efterfølgende udmøntning er endnu ikke på plads, men Landbrug & Fødevarer er i dialog med deres tyske kollegaer.

Omstilling koster penge

Christian Fink Hansen hæfter sig ved særlig én ting i den politiske aftale: Der bliver afsat 300 mio. euro til udvikling af området og modernisering af stalde.

- Vi har noteret os, at den tyske regering også har erkendt, at det ikke er en udvikling, der sker af sig selv. Derfor har de besluttet, at der følger en økonomisk hjælpepakke på 300 mio. euro med. Vi kender endnu ikke detaljerne i den økonomiske hjælpepakke, men det må forventes, at den skal udmøntes som investeringsstøtte til omstilling af produktionen. Det er et must, når der skal laves så markante ændringer, som gælder alle, slutter han.

cab

Læs også