Kommune slår alarm om forurenede vandløb

Der er konstateret vandløbsforurening i Hjørring i Nordjylland som følge af ensilagevand, der har skabt overløb, meddeler kommunen.

»Vi har i den seneste tid desværre konstateret flere vandløbsforureninger i forbindelse med overløb af ensilagesaft fra opbevaring af ensilage og udsprinkling af overfladevand fra ensilageopbevaringsanlæg«,


Sådan begynder et Facebookopslag fra Hjørring Kommune, Ifølge kommunen er det den meget våde start på 2023, der inddirekte er skyld i forureningen.

- Vores bud på årsagen hertil er det våde vejr, som medfører en større mængde restvand, som skal opsamles eller udsprinkles. Da jorden i øjeblikket er vandmættet, medfører udsprinklingen, at det udsprinklede vand ikke siver ned i jorden, men løber til dræn eller direkte i vandløb, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Rekordregn i januar

Tal fra DMI viser, at der i Hjørring Kommune som helhed faldt 135,8 millimeter regn i januar, samt indtil videre 42,6 millimeter i februar. Regnmængderne i januar satte flere steder rekord i Danmark, og 135,8 mm er dobbelt så meget vand, som der normalt falder i en normal januar måned. 

Og det har konsekvenser, når ensilagesaft kommer ud i vandløb, lyder det fra kommunen.

- Når et vandløb bliver forurenet med ensilagesaft, dannes der såkaldte »lammehaler« i vandløbet, som kan give anledning til iltsvind i vandløbet og fiskedød, hedder det i en meddelelse.

Kommunen opfordrer landmænd til at holde et vågent øje med sprinklingsanlæg, ensilagepladser, siloer og markstakke, så man kan undgå yderligere forurening.

Læs også