Går i samarbejde med DN om miljøudfordringer

Der skal gøres noget ved klima og miljø ved vandløb og fjorde i Syd- og Sønderjylland. Derfor går landboforeninger, kommuner, lokale DN-afdelinger samt spildsvandsselskaber i regionen i et samarbejde om at løse udfordringerne.

- Vandmiljøet i vores fjorde og vandløb har det ikke for godt. Det er der mange årsager til, men der er ikke rigtig enighed om, hvilken årsag der så har størst betydning for tilstanden i fjordene. Til gengæld er der fuld enighed om målet; vi skal bare have genskabt en bedre tilstand i vores fjorde.

Sådan lyder det fra Hans Damgaard, der er formand for Kolding Herreds Landbrugsforening. Sammen med kollegerne i LandboSyd og Sønderjysk Landboforening har KHL etableret det politiske sekretariat Landbrug & Fødevarer Syddanmark.

- Der er mange store opgaver foran os i forhold til klima og miljø, og særligt på vandmiljøområdet ligger en stor opgave med at få god økologisk tilstand i fjorde og vandløb. Det kræver et tæt og bredt samarbejde at få det til at lykkes, tilføjer Hans Damgaard.

Inspirationstur til Fyn

For at samle inspiration har Landbrug & Fødevarer Syddanmark netop været på tur til det fynske. I Odense har landboforeningen LF Centrovice sammen med Odense Kommune fået etableret et formelt samarbejde om Odense Fjord, som hedder Odense Fjord Samarbejdet. Ikke færre end 16 forskellige aktører er med i samarbejdet, hvis formål er at nytænke tilgangen til, hvordan der kan opnås god økologisk tilstand i fjorden.

Målet med turen til Odense var at få ideer og inspiration til et lignende samarbejde i det syd- og sønderjyske. Derfor medvirkede der repræsentanter for Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Desuden var også lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening inviteret, ligesom kommunernes spildevandsselskaber var på gæstelisten. 

Samarbejde giver værdi

De godt 30 deltagere blev i Odense budt velkommen af Torben Povlsen, formand for LF Centrovice, som har været med til at starte hele samarbejdet op. Fra Odense Kommune deltog rådmand for klima og miljø Tim Vermund, som kunne fortælle om værdien for kommunen ved et tæt samarbejde.

- Det har været en rigtig god og lærerig dag. Der er altså bare noget stærkt ved at samle repræsentanter for så forskellige foreninger og kommuner, som har meget forskellige udgangspunkter, men som kan samles omkring et bord og være fuldstændig enig om, at vi skal 
kigge ind i et tættere samarbejde. For mig at se viser den her slags arrangementer, at der ligger rigtig meget styrke i, at vi står sammen om fælles udfordringer, siger Hans Damgaard.

I øjeblikket er der ingen formelle tværfaglige samarbejde på bedding i nogen af kommunerne. Dog har Haderslev Kommune sammen med LF Syddanmark, Provas, Danmarks Naturfredningsforening Haderslev og Sønderjyske Sportsfiskere tidligere ansøgt om at få nedsat et kystvandråd i regi af landbrugsaftalens genbesøg. Det lykkedes desværre ikke, men der blev etableret et samarbejde, som bestemt kan udbygges til noget mere formaliseret med tiden.

Læs også