Konference om vandplaner

En ny konference om vandplaner sætter fokus på, om Danmark gør de rigtige ting på området. Samtidig vil eksperter fra Sverige og Tyskland fortælle, hvordan de har grebet sagen an.

Hvordan sikrer vi sunde fjorde og et landbrug i vækst? Fredag den 11. februar kl. 10-14 afholder Landbrug og Fødevarer en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor danske og internationale eksperter sætter fokus på virkningen af de enorme og kostbare indsatser, landmændene gør for at mindske kvælstofudsivning i vandløb og fjorde.

Initiativet til konferencen kommer fra folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt (V) og SLF, hvor bestyrelsesmedlem Søren Laustsen medvirker vedrørende indsatsen ved Haderslev Fjord.

Perspektiv

Landmænd, rådgivere, kommune og myndigheder har i årevis tumlet med en række tiltag, som har til hensigt at mindske udledningen af kvælstof til vore fjorde. Det drejer sig om randzoner, efterafgrøder i flere udgaver, vådområder, minivådområder og begrænsninger i kvælstofgødskningen ved dyrkning af landbrugsafgrøderne.

Konferencen fokuserer på, hvorvidt vi i Danmark har gang i de rigtige ting, eller om der findes bedre tiltag. Samtidig vil eksperter fra Sverige og Tyskland fortælle, hvordan de har grebet sagen an.

Man kan tilmelde sig online eller deltage fysisk. Se program/tilmelding på slf.dk eller lf.dk.

Læs også