- Jeg er chokeret over, hvor ringe Miljøstyrelsen har været til at føre tilsyn

Rigsrevisionens kritik af Miljøstyrelsens tilsyn med udledning af spildevand overrasker og undrer næstformand i rådgivningsvirksomheden Spiras.

- Jeg er chokeret over, hvor ringe Miljøstyrelsen har været til at føre tilsyn. Har vi overhovedet styr på, hvad der bliver ledt ud i vores fjorde og vande fra spildevandsselskaberne? Det ser ikke sådan ud, lyder reaktionen fra næstformand i rådgivningsvirksomheden Spiras, Hans Damgaard, efter at Rigsrevisionen i en ny rapport kalder Miljøministeriets tilsyn for utilfredsstillende (Effektivt Landbrug den 9/10-2023)..

- Hvis en landmand spilder gylle i et vandløb, så risikerer han en politianmeldelse og voldsom kritik fra det omkringliggende samfund, men når spildevandsselskaber har overløb, og det flyder over med efterladenskaber fra husholdningerne, så er det ikke noget, vi snakker om, konstaterer Hans Damgaard.

Fælles ansvar

Landbruget er i øjeblikket genstand for kritik på grund af det aktuelle omfattende iltsvind i de danske farvande. En kritik, som Hans Damgaard gerne påtager sig, men som han også ønsker at nuancere.

- Jeg tror ikke, at du finder en landmand i Danmark, der ikke bliver berørt af de billeder, som vi har set i medierne af de totalt døde havbunde. Det gør indtryk, og landmændene påtager sig et ansvar for at medvirke til at få rettet op på det. Ligesom vi påtager os et ansvar for at dyrke fødevarer. Vi har nu i 10 år fulgt reguleringen fra myndighederne, og det har ikke hjulpet overhovedet. Så det er på tide, at vi går sammen med spildevandsselskaber og øvrige aktører og finder de fælles løsninger, siger han.

Rapporter giver ny viden

Hans Damgaard opfordrer til at få problemet med iltsvind i fjorde, osv., undersøgt til bunds. For eksempel viser en rapport om Aabenraa Fjord, at vandtilstanden og dermed mængden af kvælstof i høj grad dikteres af vandtilstanden i Lillebælt. Her kommer en stor del af vandet fra Østersøen, hvor udledningerne fra baltiske og polske landbrug påvirker vandkvaliteten negativt.

- Vi vil i landbruget tage ansvar for vores påvirkning af fjordene…(…)…Men vi vil også bidrage med vores lokale viden, som viser, at vi skal tænke os om, inden vi for eksempel braklægger hele oplandet til Aabenraa fjord, fordi vores analyser viser, at det nærmest ikke vil have noget målbar effekt på vandtilstanden, siger Hans Damgaard.

- Det er på tide, at vi går sammen med spildevandsselskaber og øvrige aktører og finder de fælles løsninger

Hans Damgaard, næstformand, Spiras

Læs også