Hornsyld i flot plus trods turbulent år

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen lander overskud på 23,5 millioner kroner efter et turbulent år – et lidt lavere resultat en året før, men tilfredsstillende, vurderer firmaet selv

Henrik Hedegaard, administrerende direktør, Hornsyld Købmandsgaard A/S. Henrik Holm, økonomidirektør, Hornsyld Købmandsgaard A/S. Hornsyld Købmandsgaard er en vidtforgrenet koncern med udspring i foderstof. I dag er virksomheden landsdækkende og har flere datterselskaber og underafdelinger.

Hornsyld Købmandsgaard-koncernen, der opererer over hele landet, fik samlet set i 2020 et overskud på 23,5 millioner krone. Det er lidt lavere end året før, men direktionen anser det for tilfredsstillende i et turbulent år med store ændringer i organisationen samt andre ekstraordinære forhold, som har præget året.

Forleden blev der holdt generalforsamling i Hornsyld Korn Holding ApS samt alle driftsselskaber i koncernen. Det er Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvare), H.K. Olie A/S, Triple A A/S (Ingredients) og HK Totalbyg A/S (Haller og boligbyg). Virksomheden har samlet set 158 ansatte.

- Trods store ændringer i 2020 udviser forretningen stabilitet både indadtil og udadtil, og vi står med en stærk organisation og de rette kompetencer, som gør os i stand til at møde fremtidens udfordringer på alle vores forretningsområder, påpeger administrerende direktør Henrik Hedegaard og økonomidirektør Henrik Holm.

De har siden september 2020 udgjort ledelsen, efter at den forhenværende administrerende direktør fratrådte i forbindelse med omstruktureringer i organisationen.

Ekstraordinære forhold

Set i sammenhæng med de ekstraordinære forhold, der har påvirket regnskabet, ser ledelsen resultatet som tilfredsstillende og er glade for, at den daglige drift kører godt. De hæfter sig i øvrigt ved, at de første fire måneder i 2021 er gået godt, og at budgetterne følges på alle forretningsområder.

På trods af det positive resultat, har egenkapitalen i 2020 udviklet sig fra 254 millioner kroner til 197 millioner kroner ultimo året.

- Vi har været påvirket af forhold i 2020, der har haft betydning for koncernens egenkapital. Det har bl.a. været køb og fusion af det tidligere datterselskab Nielsen & Smith A/S samt tilbagekøb af aktier fra forhenværende medejere i forbindelse med ny ledelse og organisering, siger Henrik Holm.

Fire forretningsområder

Overordnet set er det gået godt i de forskellige forretningsområder.

Fra starten af regnskabsåret blev aktiviteterne i Nielsen & Smith fusioneret ind i Hornsyld Købmandsgaard, og det er den væsentligste årsag til en omsætningsfremgang på 325 millioner kroner i Hornsyld Købmandsgaard A/S (grovvarer). Overskuddet blev på 10 millioner kroner, hvilket er to millioner kroner under sidste års overskud og under budget.

- Høsten i 2020 var kort og tør, hvilket vi glædede os over på landmændenes vegne, men det påvirkede vores indtjening og kostede os på bundlinjen. Samtidig oplevede vi stigende priser på råvarer gennem 2020, siger Henrik Hedegaard.

- Triple A har endnu engang formået at opnå en markant fremgang i aktivitetsniveau og bundlinje og ender med et overskud på 0,4 millioner kroner. Fabrikken og produktionseffektiviteten har ligeledes haft en flot fremgang, og der er stor tilfredshed med, at fabrikken kører stabilt og virksomheden nu har ramt break-even, siger Henrik Hedegaard.

I HK Totalbyg mærkes byggeaktiviteten i samfundet, og her er der et tilfredsstillende overskud på 4,5 millioner kroner. Der blev i 2020 afsluttet 32 byggesager, bl.a. et projekt i Malling på 50 rækkehuse.

Olieafdelingen har haft lavere omsætning end budgetteret, hvilket primært skyldes Covid 19 og en let høst og derved mindre forbrug af landbrugsdiesel. Alligevel ender selskabet H.K. Olie A/S med et flot overskud på 13 millioner kroner, hvilket er tæt på sidste år, understreger ledelsen.

Læs også