Ny landboformand: Min største frygt er afgifter, vi ikke kan gøre noget ved

Den nye formand for Landboforeningen Midtjylland, Anders Ahrenfeldt, har blikket rettet imod de udfordringer, CO2 og prissvingninger volder for landbrugsproduktionen i Danmark.

- Min største frygt er, at regeringen og dens støttepartier vil reducere landbrugets fremtidige muligheder med masser af forskellige afgifter på CO2 og andet, som vi ikke kan gøre noget ved.

Så klar er udmeldingen fra Anders Ahrenfeldt, der blev valgt som ny formand for Landboforeningen Midtjylland tidligere på året. Det skete på foreningens årlige generalforsamling, hvor tidligere formand Frede Lundgaard Madsen havde valgt at træde tilbage efter 25 års tjeneste.

Planen for den nye formand er at blande sig i debatter, skrive læserbreve og køre foreningens planer videre.

- Jeg vil fokusere lidt mere på landbrugsproduktion i forhold til CO2 og prissvingninger. Vi skal i den kommende periode være meget opmærksomme på de store udsving, både på det vi køber og sælger, siger han.

Det kan være svært at udfærdige de rigtige budgetter. Vi skal nøje overveje, hvor meget det kan betale sig at spare på gødning og kraftfoder.

- Det tjener ikke noget formål at tvinge landbrugsproduktion ud af landet. CO2 skal reduceres i hele verden ved at anvende mindre fossil energi, fastslår formanden.

Sprang ud som landmand

Anders Ahrenfeldt har både arbejdet som ejendomskonsulent, økonomikonsulent, direktør og forstander, og i 2009 besluttede han og konen at sige deres jobs op for at kaste sig ud i eget landbrug, fortæller den 72-årige landboformand, der bor i Kjellerup med sin kone Jonna Ahrenfeldt.

Og selvom det har været en turbulent tid i landbruget og i samfundet generelt, er den både økologiske og konventionelle landmand optimistisk om fremtiden.

- Jeg glæder mig over, vi nu er ovre corona, så vi kan komme ud til medlemmerne og snakke med dem om, hvad der rører sig derude, siger han.

Grøn omstilling med sort bundlinje

Anders Ahrenfeldt og hans kone ejer i alt 560 midtjyske hektar fordelt i Kjellerup, Salling og Møldrup. Cirka 200 hektar dyrkes økologisk. På jorden ved Kjellerup og Salling driver de konventionel avl, og i Møldrup er det primært naturpleje og økologi.

De har udlagt 10 hektar til lavbund for at reducere CO2, fosfor og kvælstof. Her går et vandløb, der afvander til Hjarbæk Fjord - der i øvrigt også er et vigtigt projekt for den nye formand.

- Jeg kalder det grøn omstilling med sort bundlinje. Min holdning er, at hvis man har noget natur eller dårlig landbrugsjord, så kan man lade det gå mere eller mindre tilbage til naturen. Til gengæld skal vi have lov til at dyrke vores landbrugsjord i fred. Vi skal have lov til at gødske og anvende lovlige sprøjtemidler uden en masse begrænsninger, siger Anders Ahrenfeldt.
På naturområdet i Møldrup går kødkvæg, primært korthorn, og islandske heste.

Anders Ahrenfeldt og konen ejer Hostrup Hovedgård ved Salling, hvor de i 2020 også fået anlagt en skovbegravelsesplads i bøgeskov på to hektar. Her er der også store naturarealer, hvor der om vinteren går Skotsk Højlandskvæg og islandske heste, der udfører helårsnaturpleje, der er det nye inden for naturpleje. Om sommeren kommer der flere kreaturer fra Møldrup og Kjellerup derop for at udføre sommernaturpleje.

Desuden ejer de Ny Dalsgård ved Kjellerup, hvor Landboforeningen Midtjyllands første formand, H. H. Holm, boede, da foreningen blev stiftet i 1846.

Om Anders Ahrenfeldt

 • Uddannet landmand 1969
 • Cand. Agro 1975
 • Reg. Revisor 1985
 • Ejendomsmægler 1984

Jobs

 • Økonomikonsulent 1975-96
 • Ejendomskonsulent 1981-96
 • Revisor 1985-1996
 • Direktør for Landbo Midt i Viborg 1996-2005
 • Forstander for Agroskolen i Hammerum 2005-2009
 • Deltidslandmand 1977-2009
 • Selvstændig landmand 2009-

Læs også