Vestjysk skovdyrkerforening afleverer millionregnskab

Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A. har oplevet en stigende bundlinje gennem de seneste par år. Firmaet kommer ud med et samlet resultat på 2,26 mio. kr. for 2022. Forrige år var den på 1,92 mio. kr. Med hensyn til driften kan det nævnes, at EBITDA ender på 2,92 mio. kr. og har oplevet en stigning i forhold til 2022. Aktiverne i selskabet er steget i løbet af året og på balancen kan det læses, at aktiverne er gået fra 25,6 mio. kr. til 43,1 mio. kr. i 2022. Egenkapitalen har ikke oplevet nogen signifikant udvikling i 2022 og udgør 22,3 mio. kr. for året. Overskuddet for året forbliver desuden i selskabet, da der ikke er udloddet udbytte i regnskabet.

 

Læs også