Leasingfirma nåede en milepæl

Leasing Fyn havde i 2019 en rekordstor tilgang af nye leasingaftaler og lån.

Direktør Kurt Madsen er begejstret over forretningsomfanget i det forgangne år. En tilgang af nye aftaler på 1,0 milliarder kroner er en »milepæl« for Leasing Fyn. Målet var at nå en årlig tilgang på 1,0 milliarder kroner i 2021 – nu er det imidlertid sket to år tidligere.

Ifølge direktør Kurt Madsen er fremgangen i 2019 sket ved at erobre en lidt større del af det danske leasingmarked.

Leasing Fyns factoringomsætning udgjorde i 2019 i alt 441,7 millioner kroner, hvilket i forhold til 2018 var en fremgang på 4,4 millioner kroner svarende til en vækst på 1,0 procent.

 

Overskud på 25,7 mio.

I 2019 opnåede virksomheden endvidere et overskud før skat på 25,7 millioner kroner.

Om regnskabsresultatet for 2019 udtaler direktør Kurt Madsen, at niveauet for årets overskud er meget glædeligt, da det i forhold til 2018 er en fremgang på 4,7 millioner.

Virksomhedens samlede udlån udgjorde ved udgangen af 2019 i alt 2.196,4 millioner kroner, hvilket var en stigning i forhold til året før på 217,9 millioner svarende til en vækst på 11 procent.

Ledelsen betragter årets overskud som meget tilfredsstillende og glæder sig over resultatet af en stor og dygtig indsats af virksomhedens 54 medarbejdere.

 

Fire selskaber

Virksomheden Leasing Fyn drives i fire selskaber, som er henholdsvis Leasing Fyn Bank A/S, Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing Fyn Svendborg A/S. De anførte regnskabstal er et sammendrag af regnskaberne for alle fire selskaber i virksomheden.

Ejerne er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Middelfart Sparekasse og Fynske Bank A/S, som ejer virksomheden ligeligt.

Leasing Fyn beskæftiger sig primært med finansiel leasing af anlægsaktiver til erhvervsmæssig brug med særlig fokus på landbrugsmaskiner, transportmateriel, entreprenørmaskiner, industriudstyr og informationsteknologi. Endvidere beskæftiger virksomheden sig med factoring bestående af fakturabelåning og debitoradministration.

Læs også