Ny overenskomst på landbrugsområdet

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har tirsdag morgen indgået ny overenskomst for ansatte i de grønne erhverv og følgeindustrien.

Tirsdag morgen er 3F og GLS-A blevet enige om en ny overenskomst, der gælder de ansatte på land- og skovbrug, maskinstationer, gartnerier- og planteskoler og ansatte på en række forskellige virksomheder med tilknytning til primærerhvervene som blandt andet gælder korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, pakkerier med mere.

Det meddeler GLS-A i en pressemeddelelse.

Den nye overenskomst indebærer, at timelønssatserne stiger med 2,50 kroner hvert år, og at fritvalgsordningen udbygges fra de nuværende 2 procent til 4 procent over den tre-årige overenskomstperiode. Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.

Virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og up to date, lyder det fra GLS-A, der forklarer, at den nye overenskomst er blevet til over et langt forhandlingsforløb, der begyndte helt tilbage i slutningen af oktober sidste år. Siden da har der været holdt mange møder i forskellige overenskomstudvalg, og efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder, inden det lykkedes at indgå et samlet forlig.

GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott udtaler:

- Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster. Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder.

- En overenskomst er et spørgsmål om at kunne give og tage. Parterne må bøje deres interesser af mod hinanden. Jeg er tilfreds med, at vi nu endelig har en aftale, som sikrer arbejdsfreden for de kommende 3 år, siger Helle Reedtz-Thott.

Læs også