Landbrug & Fødevarer: Danmark har ikke et fosforproblem

Om bare tre måneder træder de nye skærpede fosforlofter i kraft. Landbrugsbedrifter i oplande til 417 søer i landet får skærpet deres krav til, hvor meget fosfor pr. hektar de må udbringe. Lofterne får nu kritik af Landbrug & Fødevarer.

I husdyrbekendtgørelsen kommer der nye, skærpede fosforlofter i oplande til søer i vandområdeplanerne for planperioden 2018/19. Miljøstyrelsen har sendt forslaget til de skærpede vilkår, der skal være gældende omkring 419 søer. De nye krav bunder i, at man fra statens side ønsker at beskytte søer op oplande, og de indebærer, at man fremover kun må tilføre jorden 30 kg fosfor pr. hektar.

Landbrug & Fødevarer har i denne uge indgivet et høringssvar om sagen, og her er man kritisk overfor de skærpede krav.
- Der er ikke noget, der tyder på, at Danmark står med et fosforproblem. Det skyldes i høj grad, at danske landmænd har vist vejen og mindsket brugen af fosfor i handelsgødning med næsten 70 pct. siden 1990, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, og fortsætter:
 
- Jeg frygter, at vi om få år igen står med arealer, som viser sig at være udpeget på for ringe et fagligt grundlag, og som derfor uden miljømæssig begrundelse er blevet pålagt en streng fosforregulering.
 
Urimeligt skævt
Både mink- og fjerkræavlerne bliver ramt ekstra hårdt af lofterne.
 
- Det virker til, at man har udpeget områderne for fosforreguleringen i blinde. De rammer helt urimeligt skævt og hårdt, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.
 
- Det virker som om, at det er kommet helt bag på de danske myndigheder, at EU kunne finde på at stille fosforkrav. Det går så ud over os landmænd nu, der med urimelig kort tid skal tilpasse os de nye krav, siger Martin Hjort Jensen, formand for L&F Fjerkræ.
 
De skærpede krav på området træder i kraft til august. Tidligere har det været fremme, at den forurening, der er sket ved de pågældende søer, kunne stamme fra udledning af spildevand.

Læs også