Åbent Landbrug med klima og minivådområde i fokus

På søndag åbner 62 landmænd deres gårde for besøg. På en af gårdene er der også mulighed for at se nærmere på et stort minivådområde.

Når 62 landmænd over hele landet på søndag slår dørene op og viser frem bliver det med fokus på landbrugets indsats for bæredygtighed, klima og miljø. Bag arrangementet står Landbrug & Fødevarer og Seges sammen med de lokale værter.

På Fyn er der mulighed for at se nærmere på et minivådområde. Landet over skyder minivådområder i disse år op på hundredvis af landbrug, som har valgt frivilligt at gøre en ekstra indsats for at fjerne kvælstof fra vandmiljøet.

Minivådområdet, som gæsterne kan se ved Åbent Landbrug, ligger på Stiftelsen Hofmansgave lige ud til Odense Fjord. Anlægget er et forskningsanlæg, og det fjerner kvælstof fra cirka 128 hektar omkringliggende marker. Det betyder, at det kvælstof ikke kommer videre i vandmiljøet – i dette tilfælde Odense Fjord.

Ved Åbent Landbrug er der hestevognstur ud til minivådområdet, og med til at forklare, hvordan minivådområdet bidrager til at fjerne kvælstof fra drænvand fra markerne, er Frank Bondgaard fra Seges og Kristian Petersen fra Patriotisk Selskab.

Stiftelsen Hofmansgave driver 650 hektar marker med blandt andet korn, majs og frøgræs og har desuden en del skov med blandt andet produktion af juletræer. Til bedriften hører også en mælkeproduktion med 340 malkekøer og 320 kvier og kalve.

Træplantning og åben svinestald på Gråsten

I Sønderjylland vil den tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) plante træer i forbindelse med Åbent Landbrug på Gråsten Landbrugsskole. Det sker sammen med Ingrid van den Hengel, som er næstformand i LandboSyd.

Målet er at gøre opmærksom på, at træer er godt for klimaet, og at landbruget kan spille en rolle ved at finde arealer til træer.

Skolen byder som et af få steder i Danmark på åbent hus i sin svinestald ved samme lejlighed. Mere end 1.000 gæster benyttede sig af muligheden for et kig i svinestalden sidste år. Det er syvende år i træk, skolen deltager i Åbent Landbrug. Der kommer typisk 5.000 gæster, og det er blandt de højeste besøgstal i Danmark.

Klima-tiltag på gårdene

En del af gårdene, der deltager i arrangementet, har også i år fået trykt et »klima-kort« der viser, hvad den specifikke gård gør i dagligdagen, som betyder et mindre klimaaftryk.

- Åbent Landbrug-værterne er meget glade for at få mulighed for at synliggøre nogle af de tiltag, de gør. Der er helt store, særlige tiltag iblandt som for eksempel biogas, men der er også mange tiltag, som mange landmænd gør som en helt naturlig del af hverdagen, som er med til at reducere klimaaftrykket og på den måde bidrager til at reducere klimaaftrykket fra gården og bidrager til en bæredygtig udvikling, siger Søren Bisp, som er chefkonsulent i Seges, med fokus på bæredygtig udvikling.

Ny viden

Tiltagene er alt fra genanvendelse af varme fra stald og køleanlæg, vindenergi, overdækket gylletank, fodereffektive grise-gener og klima-optimeret foderblanding til mindsket intern transport og nyplantet skov.

- Vi glæder os virkelig over, at de mange forbrugere, som plejer at komme til Åbent Landbrug, i år også får en særlig viden med sig hjem om dansk landbrugs arbejde med bæredygtige udvikling og klima. Danmark er i førerfeltet internationalt, og landmændene fortjener, at forbrugerne oplever, hvordan det gode landmandskab udvikler sig, baseret på ny viden og nytænkning for at mindske klimaaftrykket, siger han.

Det er gratis at besøge en gård, og der er noget at opleve for hele familien. Man kan se mere på www.aabentlandbrug.dk.

laj

Læs også