Knusning af hegnsafklip har flere fordele

Miljøet nyder godt af, at grene og kvas ikke bare går op i bålflammer eller laves til flis. Og kommunen blander sig ikke.

Så snart man har dødt ved, så har man jo gode levesteder for biller og insekter. Men det fordrer, at man har en meget jævnlig rutine med at klippe hegnet, siger Lars Schmidt, chefkonsulent i Kolding Herreds Landboforening.

HEGNSKLIPNING Der er ganske vist dyrere i længden. Men der er flere fordele ved at få knust grene og kvas fra hegnsklipning, end ved at satse på at få det brændt af på marken eller lavet til flis.

Og man bør køre med hegnsklipperen næsten hvert år, for at grenene kan blive knust og neddelt i små nok dele af en slagleklipper til at kunne formuldes hurtigt i hegnet eller på marken og ellers efterlade et pænt indtryk. Grenene må ikke være vokset alt for tykke, hvis de skal knuses.

- Rigtig mange af vores maskinstationer tilbyder knusning i samme ombæring. Selvfølgelig har de også opgaver med ren hegnsklipning, hvor de skubber grenene sammen. Og så står landmanden selv for at skaffe det bort. Men rigtigt mange får det knust samtidig med klipningen, siger chefkonsulent Kasper Kjær Jensen fra DM&E Agro.

- Hvis maskinstationerne skal bortskaffe grenene, er det typisk med knusning samtidig med klipningen, oplyser han.

Knusning gavner biodiversiteten

Det vil have en merpris at have maskinstationen til at have grejet til grenknusningen kørende. Til gengæld slipper landmanden for at bruge tid på at køre grene og kvas sammen til bunker, meddeler Kasper Kjær Jensen.

Der er også den fordel ved knusning af grenaffaldet, at det gavner naturen.

- Knusning af det spiller lidt mere med i den moderne dagsorden omkring biodiversitet. Så snart man har dødt ved, har man gode levesteder for biller og insekter. Men det kræver, at man har en meget jævnlig rutine med at klippe hegnet, siger chefkonsulent Lars Schmidt i Kolding Herreds Landbrugsforening.

Det ville være lettest bare at brænde grene og kvas af ude på marken. Men ifølge affaldsbekendtgørelsen er det i princippet kun tilladt at afbrænde forbrændingsegnet affald på dertil godkendte anlæg med det formål, at affald skal nyttiggøres. Kommunerne kan dog i deres egne affaldsregulativer dispensere i lokale fortolkninger af loven.

Forskellig praksis blandt kommunerne

- Der er meget forskellig praksis fra kommune til kommune. Nogle steder må man slet ikke brænde grenaffaldet af. Der skal man enten køre dem sammen i en dynge og lade dem rådne, eller køre det til den kommunale modtagningsordning, siger Lars Schmidt.

- Andre steder, tilføjer han, er der ikke noget problem ved at brænde det af, og så oplever vi også at ganske mange kommuner faktisk ikke har en vedtaget praksis for grenaffald.

Blandt de kommuner, som tillader afbrænding, er der også forskel på i hvilke tidsrum, de gør det lovligt. KHL-chefkonsulenten råder landmanden til at sætte sig ind i sin kommunes regulativ på området.

Hvis en landmand vil afsætte sit grenaffald til flis, er der også den komplikation, at grenene helst ikke skal ned og ligge på jorden, fordi der så kommer jord i til skade for varmeværkernes tørstofkrav.

- Hvis man har hegn i større stil, som skal klippes, kan det være en god idé at kontakte en skoventreprenør, tilråder Lars Schmidt.

Det er værd at huske, at EU-regler for krydsoverensstemmelsen i grundbetalingen bestemmer, hvornår man må udføre hegnsklipning under hensyntagen til dyrelivet. I perioden fra den 15. marts til den 31. juli må der ikke foretages beskæring af buskads og træer på arealer, der er beliggende i en markblok, står der i Miljø- og Fødevareministeriets vejledning om krydsoverensstemmelse fra 2020.

Læs også