Medicinsk cannabisprojekt i Haderslev et godt skridt på vejen

Et projekt, der skal være med til at udvikle klimarigtigt medicinsk cannabis i Haderslev, har netop fået økonomisk støtte fra de EU-støttede såkaldte LAG-midler.

I Haderslev er man nu et skridt længere på vejen mod et klimarigtigt cannabis-projekt. Projektet har nemlig fået bevilliget 212.500 kr. fra LAG Haderslev-Tønder. Flere investorer har kastet et tilsvarende beløb ind i projektet. Pengene skal bruges til det videre arbejde med projektet.

Flere investorer omkring Haderslev er således gået i gang med at undersøge mulighederne for at producere, forarbejde og afsætte medicinsk cannabis i en grøn energisymbiose med Sønderjysk Biogas. Planen er, at man vil reducere både affald og energisplid i et samarbejde, som endnu ikke er set tidligere. 

Visionær og bæredygtig

Formand for LAG Haderslev-Tønder, Johanne Ludvigsen fortæller at LAG-bestyrelsen finder, at projektet er ret unikt og visionært. Den cirkulære tankegang i projektet bidrager netop til målopfyldelse af grøn omstilling og bæredygtig udvikling: 

- Der er virkelig tale om et visionært pionerprojekt, der gennem samarbejde mellem flere aktører kan fremme bæredygtighed, grøn knowhow, jobmuligheder og styrke erhvervslivet i lokalområdet. Tænk, hvis vi med vores LAG-midler kan være med til at sparke et så stort og spændende projekt i gang., siger Johanne Ludvigsen. 

For netop at gøre projektet grønt skal der skabes et partnerskab med Sønderjysk Biogas i Bevtoft. 

Klimarigtigt projekt

Man vil udnytte produkter fra biogasanlægget, såsom varme, vand og Co2. Fx kan CO2, der i dag bliver ledt ud i atmosfæren, blive ført til vækstproduktionen og dermed booste væksten af planten. Restproduktet fra planten kan tilbageføres til biogasanlægget og dermed indgå i symbiosen. Således vil projektet være en CO2 neutral produktion, hvor man både reducerer affald og energispild samt udnytter hinandens ressourcer, fremgår det af ansøgningen. 

- Vi skal tage ved lære af de erfaringer, som allerede er gjort i Danmark, så vi kan skrue et projekt ordentlig sammen fra start og minimere unødvendige omkostninger samtidig med, at vi får et højkvalitetsprodukt. Vi vil arbejde med hele værdikæden fra plante til patient og til fordel for forbrugeren og klimaet, siger Johan Schmidt, formand for Haderslev Erhvervsråd og initiativtager til projektet.

- Muligvis kan man også lave en økologisk tilgang til produktionen, da Sønderjysk Biogas arbejder med at etablere en økologisk linje på biogasanlægget, tildøjer Johan Schmidt. 

Flere afsætningsmuligheder

Danmark har tilladt brugen af medicinsk cannabis ved en toårig forsøgsordning, og siden er brugen af medicinsk cannabis støt stigende blandt patienter med kræft, neuropatiske smerter, sklerose med mere.  

Man vurderer, at Danmark er det land, der har de bedste muligheder for afsætning til europæiske patienter. Danmark har nemlig en høj standard indenfor gartneri og pharma, og dansk lovgivning på området er relativ liberal i forhold til produktion og eksport. 

Der er interesse for projektet udenfor kommunen. Gruppen bag projektet er således netop blevet inviteret til investorseminar på Fyn i det nye år – et seminar hvor både danske og internationale aktører deltager. Er man interesseret i at blive en del af projektet som investor, kan man kontakte Johan Schmidt. 

Projektet er et samarbejde mellem Cannabis Danmark, Sønderjysk Biogas og Cannabis Management ApS, og er netop indstillet til Erhvervsstyrelsen som et klimaprojekt, der fremmer cirkulær økonomi.

 

Læs også