Minister klar til at tage affære i digesager

Kulturminister Joy Mogensen (S) melder sig nu klar til at gøre noget, der kan afhjælpe de problemer, som de ofte komplicerede digesager har skabt for lodsejere landet over.

Kulturminister Joy Mogensen (S) melder sig nu klar til at finde en løsning på den problematik, der har plaget mange lodsejere omkring brudte og fjernede diger i forhold til Kulturarvsstyrelsen.

De over 500 sager har for nogles vedkommende stået på i årevis og skyldes typisk, at de kort, der er over Danmark, ikke er fyldestgørende. Det har medført, at lodsejere, typisk landmænd, uforvarende er kommet til at bryde igennem eller helt har fjernet diger.

Landbrug & Fødevares viceformand Lone Andersen har i lang tid forsøgt at få skiftende regeringer til at gøre noget ved de mange sager, senest ved skrivelser til den nyudnævnte kulturminister. Og der er udsigt til, at der snart sker noget.

- Jeg er åben for at mødes med aktører på området, og jeg mener, at det er vigtigt altid at høre om en sag fra forskellige vinkler og perspektiver. Dét er et godt udgangspunkt, når man kaster sig over en problemstilling, siger kulturminister Joy Mogensen i en udtalelse til Effektivt Landbrug.

Vil drøfte lovændring

Kulturministeren, der har en fortid som borgmester i Roskilde, melder samtidig ud, at hun er klar til at se på selve lovgivningen, der har fået tingene til at gå i hårdknude.

- Jeg er opmærksom på, at dige-området rummer mange komplekse problemstillinger, og at en række parter har rettet kritik af reglerne og administrationen på området, siger Joy Mogensen og fortsætter:

- Som ny minister vil jeg nu se nærmere på området og udfordringerne, herunder drøfte mulige ændringer af loven med min kollega miljøministeren, Kommunernes Landsforening og andre relevante parter, siger kulturministeren.

Lone Andersen er ikke overraskende godt tilfreds med ministerens udmeldinger, som hun hilsen velkomne.

- Det gør jeg helt bestemt. Det er jo netop når man sætter sig om et bord, at der sker noget. Og det er vi nødt til at gøre nu, for at se, hvad vi kan gøre ved sagerne. Jeg ser frem til at høre nærmere fra ministeren, siger Lone Andersen.

Ministerens initiativ kommer i kølvandet på regeringsskiftet. Tidligere i 2019 meldte daværende kulturminister Mette Bock (LA) ud, at hun var klar til også at lave et eftersyn af loven for at finde en løsning på problematikken.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Læs også