Akut mangel på halm

Karl Johan Thomasen, formand for Østlige Øers Halmleverandørforening, konstaterer stigende efterspørgsel på halm til værkerne.

Øst for Storebælt er der i øjeblikket brug for al den halm, der kan opdrives, for at opfylde kontrakterne om levering til de halmfyrende varmeværker.

- Dels var der som bekendt knaphed på halm allerede efter sidste års høst, og dels er halmlagrene blevet tømt før tid i år, hvilket nu er et problem for halmvarmeværkerne, fortæller Karl Johan Thomasen, formand for Østlige Øers Halmleverandørforening.

Karl Johan Thomasen oplyser i den forbindelse, at der er flere landmænd, som ikke er i stand til at opfylde deres kontrakter.

- Fra leverandørernes side er vores intention at levere mest muligt halm af god kvalitet. Men nu står vi med nogle, som ikke kan opfylde deres leveringskontrakt og ikke har meldt ud i ordentlig tid til varmeværkerne.


Uheldig situation

- I disse tilfælde kan varmeværkerne gå ud og købe anden halm på leverandørernes regning, forklarer Karl Johan Thomasen og gør opmærksom på, at det slår ret hårdt, da prisen stiger i en mangelsituation.

- Det er en uheldig situation at være i, og jeg vil opfordre vores medlemmer til at hjælpe hinanden og få fundet det sidste halm i hjørnerne, siger han.

Dong er stoppet med at tage halm ind, og Karl Johan Thomasen henstiller til, at den resterende halm fordeles på de øvrige varmeværker.

Der har været holdt fornyet licitation over halmlevering for 2017-høsten til værkerne i Slagelse og Haslev. De egentlige licitationer for 2017 blev i hele landet holdt i marts.

Til de to værker gav marts-licitationen ifølge udbudsbrevet for høje priser set fra varmeværkets side. Det skriver Danske Halmleverandører på deres hjemmeside.

For meget snittes

- Så længe at halmen er så billig, bliver der snittet for meget. Og så opstår der let en mangelsituation som nu, påpeger Karl Johan Thomasen og opfordrer, at man skal samle al den halm, man har på kontrakt og gerne have lidt i overskud.

Endnu er det for tidligt i vækstsæsonen til at bedømme dette års halmmængde, men som det ser ud nu, tyder alt på, at der både bliver en god mængde halm og kerne, vurderer han.

De netop afsluttede licitationer for halm til værkerne fra kommende høst har givet mere halm, end værkerne kan aftage. Og prisen er – ifølge Karl Johan Thomasen – endt som acceptabel for værkerne.

Stigende efterspørgsel

På Sjælland er der flere planer om at bygge yderligere halmforbrugende værker.

- Ved Slagelse påtænkes opført et varmeværk, som skal have 30.000 tons ekstra halm årligt. Og ved Vordingborg arbejdes der fortsat på et få et biofuelsanlæg op at stå, som i givet fald skal ud og tegne kontrakter på 170.000 tons årligt, fortæller Karl Johan Thomasen.

- De vil gerne allerede nu tegne halmkontrakter for at tiltrække investorer og forventer drift fra ultimo 2019, oplyser Karl Johan Thomasen, som derfor forudser en bedre pris på halmen, når efterspørgslen således vil stige i de kommende år 

Læs også