Man bygger ikke en champion overnight

Avlsarbejdet er for Christian Thomsen først lige begyndt. Han overtog Vestervang i Møldrup i Himmerland i april og stiller for første gang op med sine egne køer på dyrskue.

AVLSARBEJDE For 31-årige Christian Thomsen er det med dyrskuer ikke nyt. Han har vasket køer, trukket dem op og ned af lastbiler, stået bag ved dem i staldene med »lorte-vagten« med en spand i den ene hånd og et stykke køkkenrulle i den anden - stærkt vogtende på køernes haler, for at undgå en klat gødning på det skarpt barberede yver. Han har haft nattevagten og lagt, næsten arm i arm med en 600 kilo tung, men varm, dame. Han har gået med livlige køer og kæmpet for at holde fast i grimen uden at miste fodfæste. Og han har prøvet at gå med veltrænede køer, som bare er skabt til show og trukket dem på podiet til publikums bifald.
Alligevel er det med en anden forventning og spænding Christian Thomsen inden længe drager mod Kimbrerskuet i Aars.
Han blev i april selvstændig mælkeproducent på Vestervang i Møldrup i Himmerland, og stiller for første gang op på et dyrskue med tre af sine egne køer.
- Jeg forventer bare, at mindst en af køerne ikke står sidst i sit hold, griner Christian Thomsen.

Overtog veldrevet besætning

Han er uddannet faglært landmand fra Lundbæk Landbrugsskole og Agrarøkonom fra Bygholm Landbrugsskole og jagtede i syv år drømmeejendommen.
- Jeg har ikke tal på hvor mange ejendomme jeg har været ude at kigge på, men jeg har budt på fem, fortæller han.
Sidste bud blev på Vestervang. En ejendom med 400 køer og drift af 250 hektar jord.
- Det var jo en ejendom, hvor køerne i gennemsnit gav 40 kilo mælk om dagen og uden benproblemer og sådan noget. Så den største udfordring har faktisk været at holde den ydelse, fortæller Christian, som har seks mand ansat og malker tre gange om dagen til en ydelse på 12.500 kilo EKM.

Udelukkende udenlandske tyre

Christian begyndte som noget af det første at lave en ny avlsstrategi, da han kom til gården.
50 procent af køerne er DRH og DH, der er fem procent RDM og resten krydsninger.
- Jeg er holsteinmand og så er det sådan set lige meget om skindet er rødt eller sort. Derfor skal RDM’erne og krydsningsdyrene med tiden ud, forklarer Christian.
Tyrevalget er han også meget kritisk med og der bruges udelukkende udenlandske tyre.
- Jeg vil have en holdbar ko, som kan malke i mange år. Hun skal have en krop, der kan rumme meget grovfoder, et godt yver, som kan malke i mange år og nogle ben, som kan gå 365 dage om året, fortæller han.

Avl tager tid

Trods Christian Thomsen er født og opvokset på landet med 60 køer i bindestald, er interessen for avl først kommet senere.
- Jeg har hjulpet kvægavlsfirmaet Dansk ABS i over ti år på Agro Nord, og det er klart derfra, min interesse er kommet, siger Christian.
For ham er de nye tyre ikke altid de mest interessante. Han bruger de gode gamle, som er velafprøvede.
- Tyre som Balisto og Aftershock bruger jeg rigtig meget.
Og nu er det bare at vente til februar, hvor de første af Christians »egne« kalve kommer til verden.
- Avlsarbejdet er først lige startet. Man bygger ikke en champion overnight, konkluderer han.
Og indtil da har han udvalgt tre 1-kalvskøer til Kimbrerskuet. En DH-ko efter Barkley og to DRH-køer efter Fitness og Main.

Læs også