Halm på Borgen

En række organisationer, der repræsenterer leverandører, industri og arbejdskraft inden for halmleverance skal møde et folketingsudvalg

Som en del af den danske plan om et fossilfrit samfund vil de to største energileverandører i Danmark, DONG og Vattenfall, i de kommende to år udfase 350.000 ton dansk halm fra deres kraftværker.

- Efter vores oplysninger er det primært importerede træpiller og flis, der skal erstatte halmen, påpeger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse. Det vil betyde både en ringere klima- og miljøprofil og en dårligere forsyningssikkerhed.

- Og såfremt der ikke kommer alternativ afsætning af den store mængde halm i perioden, vil det betyde tab af danske arbejdspladser og know-how samtidig med øget import af træpiller.

Godt for klima og miljø

Disse fremtidsudsigter er baggrunden for, at fem aktører - 3F, Danske Halmleverandører, Danske Maskinhandlere, Danske Vognmænd og Danske Maskinstationer og Entreprenører (DME) - har fået foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg, torsdag den 10. januar.

- Halm har en særdeles god klima- og miljøprofil, påpeger Hans Stougaard, som sammen med afdelingsformand Kim Brandt fra 3F vil repræsentere de nævnte organisationer over for udvalget.

Ved foretrædet vil repræsentanterne for de fem organisationer påpege, at det haster med at få sikret anvendelsen af dansk halm.

- Bruger man bare halvdelen af den halm, der er til overs, er der rigtig mange arbejdspladser i det, understreger Stougaard. Vi står med et produkt, som ikke kan outsources. Vi har mange medarbejdere, og der er investeret i mange maskiner.

Læs også