Mange så på vandløb

Stor interesse for markvandringer med fokus på vandløb og vandplaner i Assens og Svendborg kommuner.

Der var stor tilstrømning af interesserede lodsejere, landmænd, politikere, miljøfolk m.m., da både Assens og Svendborg kommuner mandag den 18. juni henholdsvis sidst på eftermiddagen og om aftenen havde inviteret til markvandring langs udvalgte vandløb.

I Svendborg Kommune havde en rundtur ved Syltemade Å samlet ca. 30 deltagere, som fik en god information og diskussion om kommunens forslag til vandhandleplan, som er vedtaget af byrådet den 29. maj, og som er fremlagt i offentlig høring frem til den 17. august.

 

Stort fremmøde

I Assens Kommune foregik arrangementet ved Damrenden, et vandløb, som fra sydøst løber op mod Herredsbjerg mellem Haarby og Ebberup. Her mødte næsten 60 interesserede deltagere op, hvilket øjensynligt var en del flere, end arrangørerne havde regnet med. I hvert fald var der ikke bilagsmateriale nok til alle.

Efter velkomst ved formanden for teknik- og miljøudvalget, Lars Kristian Pedersen (V), orienterede skov- og landskabsingeniør Jesper Kirkegaard og to andre medarbejdere fra kommunens miljøafdeling, Gunilla Ørbæk og Line Winther, om nogle af de tiltag, der ønskes gennemført i forbindelse med vandplanerne. Blandt andet forskellige mål for grødeskæring, ændring af vedligeholdelsen af diverse vandløbsstrækninger, genåbning af rørlagte vandløb samt forskellige andre tiltag.


Debat- trods alt

Fra starten var der lagt op til, at der skulle være en kort orientering, efterfulgt af en vandring langs vandløbet Damrenden - men ikke nogen debat om vandplaner, bræmmer m.v. Det lykkedes dog ikke arrangørerne helt at undgå debat, da det var tydeligt, at det for flere af de fremmødte nok var det egentlige formål med deltagelsen.

Undervejs blev der af nogle af deltagerne rejst en række relevante spørgsmål, som de pågældende qua arrangementets formål nok ikke fik helt de forventede svar på. Men alt i alt var det et vellykket arrangement, hvor mange fik ny viden om de omdiskuterede vandplaner og kommende vandhandlingsplaner.

Læs også