Planteformand ser store mangler i udkast til gødningsbekendtgørelse

Landbrug & Fødevarer har ikke opgivet at få tidlig såning af vintersæd med som virkemiddel i gødningsbekendtgørelsen for 2012/13.

Som Effektivt Landbrug kunne skrive i  forrige uge, så er Landbrug & Fødevarer dybt forundret over, at tidlig såning af vintersæd ikke er medtaget som et alternativ til efterafgrøder i det udkast til gødningsbekendtgørelsen for 2012/13, som NaturErhvervstyrelsen netop nu har i høring.

I et 11 sider langt høringssvar, som Landbrug & Fødevarer netop har udarbejdet, og er ved at sende af sted til styrelsen, er det da også netop dette punkt, som man skal bide mest mærke i, forklarer Torben Hansen, planteformand i Landbrug & Fødevarer.

- Det er en af de helt store knaster. Vi forsøger at gå ind at tage intensiv kontakt til NaturErhvervstyrelsen for at få det her rettet op, siger Torben Hansen.

Det kan ikke være rigtigt

Han mener ikke, at det kan være rigtigt, at et af de virkemidler i gødningsbekendtgørelsen, som er mindst omkostningstung for mange bedrifter, ikke er medtaget.

- Det er jo fuldstændig tovligt, at man skal ud at etablere dyre mellemafgrøder eller efterafgrøder, når vi har et virkemiddel, der fuldt ud er dokumenteret, er helt ok, siger Torben Hansen.

I høringssvaret til NaturErhvervstyrelsen skriver Landbrug & Fødevarer da også, at det er uforståeligt, at tidlig såning af vintersæd ikke er med som alternativ. Det har meget stor erhvervsøkonomisk interesse, og der er ikke uenighed mellem Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug om miljøeffekten.

Kontrolsystem mangler

Tilsyneladende er den eneste årsag til, at det ikke er med, at NaturErhvervsstyrelsen ikke har haft tid til at undersøge eller tilrettelægge kontrolmuligheden. Noget som styrelsen også gav som forklaring til Effektivt Landbrug i sidste uge på, at den tidlige såning ikke er medtaget.

Et svar som Torben Hansen ikke giver meget for.

- Fremadrettet så skal man jo ikke lade et kontrolsystem være afgørende for, om man kan bruge et virkemiddel eller ej. Det er bare ikke rimeligt i et samfund. Vi skal også kunne køre med en egenkontrol, og så må de kunne køre med stikprøver frem for at skulle til at udarbejde et eller andet rigidt system, siger Torben Hansen.


Læs også