Ingen skam at bede om hjælp

Ny hotline skal blandt andet hjælpe trængte landmænd til, hvordan de kan få fortalt omgivelserne om problemerne.

- Hotlinen, du taler med Inger Kristensen, LMO.

Sådan kan det lyde, når man ringer 70 200 442. Inger Kristensen er socialkonsulent ved LMO og er en del af det netværk af socialkonsulenter, som Videncentret for Landbrug i samarbejde med de lokale foreninger landet over har sat op, og som landmænd i personlig og økonomisk krise fra nu af kan ringe til for at få ydet gratis krisehjælp.

- Hotlinen er en telefonlinje, som man kan ringe til, hvis der er et eller andet, som man går og spekulerer over. Det er både stort og småt, fortæller Inger Kristensen.

Hun fortæller, at grunde til at ringe til hotlinen eksempelvis kan være personlige problemstillinger i forhold til at klare presset og usikkerheden omkring, om man kan blive på sin gård eller ikke.

- Altså, hvordan får jeg fortalt til mine omgivelser, min ægtefælle, min familie, de ansatte, hvordan det står til. Det er selve håndteringen af sådan noget, og det personlige i det, som man kan få hjælp til, siger Inger Kristensen.

Praktisk hjælp
Derudover så er der også hjælp at hente hos socialkonsulenterne ved rent praktiske problemstillinger. Blandt andet kan man få hjælp til at finde ud, hvorledes man er berettiget til dagpenge, når man eksempelvis sælger gården, hvad hjælp der er at hente hos kommunen, og hvad er der at hente ved sine forsikringer.

- Der er mange praktiske problemstillinger, der følger med i kølvandet på sådan noget, siger Inger Kristensen.

Består af tre elementer
Den nye gratis krisehjælp, som nu tilbydes, består af tre elementer. Udover den landsdækkende hotline, som landmænd i økonomisk og personlig krise kan ringe til, så er der efter snak med socialkonsulenten også mulighed for at blive tildelt en startpakke med op til fem timers socialrådgivning til de landmænd, som ikke selv kan betale for socialkonsulentens ydelse eller få tilbud om at deltage i en ERFA-gruppe, hvor man kan dele sine erfaringer med andre landmænd.

- Ind imellem så kan der for nogle godt være en tærskel, som man skal overskride, før man taler med os. Omvendt så har vi også med nogle mennesker at gøre, der er aldeles presset og har været det igennem lang tid. Nogle gange, når man er presset nok, så gør man nogle ting anderledes, end man plejer. Det kunne så for eksempel være at ringe til hotlinen, siger Inger Kristensen.

 
Berit Kornbæk Boisen, specialkonsulent i Videncentret for Landbrug, Økonomi & Virksomhedsledelse, forklarer, at idéen til den gratis krisehjælp er opstået, fordi en række socialkonsulenter landet over var blevet kontaktet af landmænd, som havde et behov for at få rådgivning, men som simpelthen ikke var i stand til at betale for det.

- Og de, der er økonomisk trængte, er også typisk dem, som har behovet. Det er derfor, at vi nu synes, at vi måtte gøre noget, så vi undgår at ende i den situation, som vi havde i 80'erne, hvor der var store problemer med landmænd, som gik ned med stress og depression, siger Berit Kornbæk Boisen.

Hun forklarer, at det, som man i øvrigt også håber på, kommer til at ske med indførelsen af den gratis krisehjælp, det er, at det bliver italesat, at det er okay at søge hjælp.

- Landmænd er mere eller mindre pr. definition nogle stolte mennesker, så det kunne jo godt være, at der er nogle, der holder sig tilbage, siger Berit Kornbæk Boisen, der altså mener, at det er der ingen grund til.

Nummeret til krisehjælpen er 70 200 442. Der er mere information om, hvor man henvender sig for at få krisehjælp, på landbrugsinfo.dk.

Læs også