Det er blevet dyrere at være syg

Landmænd kan ikke længere få tilskud til sygdomsafløsning, og det kan lukke bedrifter, mener landsformand Sven-Aage Steenholdt.

Hos Himmerlands Vikar og Hjemmeservice i Aars er man bekymrede på landmandens vegne, for siden 1. januar er muligheden for at få tilskud til sygdomsafløsning væk.

Regeringen har nemlig, efter 30 år med tilskud til sygdomsafløsning, fjernet bevillingen på 10,8 millioner fra finansloven.

Beslutningen har fået konsekvenser for det lokale vikarbureau.

- I første kvartal i år har vi halveret antallet af timer til sygdomsafløsning, fortæller arbejdsleder Inger Jensen, der understreger, at selvom tilskuddet er bortfaldet, står vikarerne naturligvis stadig til rådighed med kvalificeret arbejdskraft i tilfælde af sygdom.

Men det er bare blevet meget dyrere.

Besætninger lukkes ned
Landmanden fik tidligere 60 kroner i tilskud i timen. Det er slut nu.

Formand for Vikarservices Landsudvalg, Sven-Aage Steenholdt, Vamdrup, vurderer, at regninger på mellem 50.000 og 60.000 kroner ikke er usædvanlige for en måneds afløsning. Kun en lille del dækkes af sygedagpengene fra kommunen.

- Man bliver jo syg, uanset om det koster penge eller ej, og er økonomien presset i forvejen, så er det alvorligt, hvis man bliver syg, siger han.

Han vurderer, at de fleste kan klare én måned med afløsning, men er der tale om en planlagt, længere sygdomsperiode, eksempelvis en operation, så kan han frygte, at mange enmandsbedrifter vil lukke ned for husdyrproduktionen.

Han er dog ikke bekymret for, at der vil komme dyreværnssager, hvor en besætning ikke bliver passet på grund af akut sygdom.

- Så meget ansvar har landmanden, siger han og understreger, at det er vigtigt at finde en kvalificeret afløser i sygdomssituationer, så dyrevelfærden sikres.

Ingen løsning på problemet
Landsforeningen for vikarservice har arbejdet på at finde en løsning på problematikken.

Et af forslagene har været at etablere en forsikringsordning.

- Men problemet er bare, at landmændene er af den opfattelse, at de aldrig bliver syge, så ingen vil tegne forsikringen, og så bliver præmien for høj, så vi er ikke klar med en løsning endnu, siger Sven-Aage Steenholt.

Fra den 1. januar i år var der ikke længere tilskud fra staten til vikarservice, når landmanden bliver syg.

Derfor tilbyder Nordvestjydsk Vikarservice & Nordthy Hjemmeservice fra den 1. april rabat på vikartimer ved sygdom hos landmanden selv, ægtefællen eller medhjælperen.

- Vi giver rabat, hvis landmanden har brug for en fast mand i en længere periode og giver specialtilbud i hvert enkelt tilfælde, fortæller kontorleder Susanne Thomsen.

Stigning i antal vikartimer
Fra virksomheden, der bor til leje i det nye Videncenter Thy-Mors, er der også meldinger om øget antal vikartimer for de 10 vikarer og 10 hjemmeservicemedarbejdere.

- Vi har været igennem en grim krise sammen med landbruget, men nu er der fremgang igen, fortæller Susanne Thomsen.

I 2011 blev der brugt 12 procent flere vikarservicetimer og 30 procent flere timer i hjemmeservice-afdelingen.

- Det er øget meget, efter vi er blevet en del af hjemmeserviceordningens Frit Valg, fortæller kontorlederen.

Placeringen i det nye center i Thisted er også en stor fordel, vurderer hun.

- Det giver god reklame, for kunderne kender LandboThy og ved, at så ligger der noget bag, siger Susanne Thomsen.

Læs også