Randzonerne kan blive en farce

- Det, vi nu skal igennem, bliver en gummistøvleproces, fastslår viceformand Henrik Frandsen, Landbrug & Fødevarer, forud for ikrafttrædelsen af randzoneloven.

- En tredjedel af de vandløb, der er på randzonekortet over en 37 hektar stor tilforpagtet ejendom, eksisterer slet ikke, bruger viceformand Henrik Frandsen, Landbrug & Fødevarer, som eksempel på, hvor fejlbehæftede de offentliggjorte randzonekort er.

På de 37 hektar hos Henrik Frandsen optræder en række skelgrøfter og læhegn som vandløb.

- Der er for eksempel et 100 meter langt stykke af en skelgrøft, der er vist som et vandløb. Her har det aldrig været et vandspejl, nævner viceformanden som eksempel på de forvirrende randzonekort, hvor der også optræder søer med randzonekrav, selvom der er tale om midlertidige oversvømmelser.

Gummistøvleproces
Henrik Frandsen er stærkt bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave et ordentligt grundlag for iværksættelsen af randzoneloven pr. 1. september 2012.

- Det her er noget, der optager folk rigtigt meget, og det er helt udenfor rækkevidde for os som organisation at afluse alle fejlene. Der er kun en vej, og det er en gummistøvleproces, hvor der kigges konkret på alle de berørte arealer. Og NaturErhvervstyrelsen skal som minimum have et færdigt materiale klar til os inden den 15. juli, hvor nogle er færdige med at høste de første afgrøder og skal vide, hvad de må og kan gøre.

- Jeg er meget bekymret for, om det kan nås. Det her kan meget nemt udvikle sig til en farce, hvor ingen ved, om de er købt eller solgt. Det handler jo om vores retssikkerhed som landmænd, fordi vi kan risikere at blive lovbrydere på områder, vi ikke har mulighed for at sikre os imod. Kan man ikke nå at gøre det godt nok, så vi kommer på sikker grund, må lovens ikrafttrædelse udsættes, kræver Henrik Frandsen.

Læs også