Forventer bred opbakning til pesticidafgift

Ingen kommer til at flytte deres produktion til udlandet eller må lukke på grund af pesticidafgiften, slår miljøminister Ida Auken (SF) fast.

I går blev den nye pesticidafgift præsenteret af miljøminister Ida Auken (SF) ved et pressemøde i Miljøministeriet i København.

Det er regeringens plan, at afgiften skal få landmændene til at bruge færre og mindre belastende sprøjtemidler. I alt skal forbruget i dag skæres ned med en tredjedel.

- Vi har lavet en målrettet pesticidafgift, der kan få landmænd til at se en fordel i at sænke forbruget og reducere miljøbelastning, siger Ida Auken.

Samtidig slog hun fast, at det er fuldstændig rimeligt, at afgiften nu bliver indført, da landbruget af den tidligere VK-regering allerede er blevet rigeligt kompenseret uden at have fået pesticidafgiften.

- Den afgift vi foreslår er stort set den samme, som den, at den tidligere VK-regering planlagde. Derfor så har jeg også en bred forventning om, at vi får opbakning fra alle folketingets partier til den her afgift, siger Ida Auken.

Både billigere og dyrere
Ifølge Ida Auken bliver der tale om en intelligent afgift.

De mindre belastende pesticider bliver således billigere at anvende, mens de mere belastende pesticider bliver dyrere at anvende.

Ifølge beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut betyder det blandt andet, at afgiften for en planteavler, der ikke har husdyr, medfører, at det bliver cirka 70 kroner dyrere pr. hektar. Det vil sige, at for en planteavler med 300 hektar betyder pesticidafgiften en ekstra årlig omkostning på 21.000 kroner.

For en kvægbedrift betyder pesticidafgiften, ifølge beregningerne fra Fødevareøkonomisk Institut, til gengæld, at det bliver billigere. En kvægbedrift har i dag cirka 400 kroner i omkostninger til pesticider, og her vil det være muligt, lyder det, at spare cirka 12 kroner pr. hektar med den nye pesticidafgift, hvilket for en kvægbedrift med 140 hektar svarer til en årlig besparelse på 2.400 kroner.

Tilfreds med afgift
Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, hilser den nye pesticidafgift velkommen. Han fortæller samtidig, at man fra landbrugets side hele tiden har argumenteret for, at man skal lægge afgifter på belastningen og ikke forbruget.

- De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. De nye oplysninger fra miljøministeren antyder, at der er en mulighed for at få nedbragt belastningen. Derfor bakker vi op om en afgift, der gør det dyrere at bruge de skrappeste midler, siger Henrik Frandsen.

Indfører pesticidstrategi
Han efterlyser dog samtidig i forbindelse med indførslen af pesticidafgiften, at der bliver lavet en vejledning til landmænd i hvilke alternative midler, der er på markedet. Det kan for eksempel være som en etiket på selve produktet, der hurtigt giver landmanden en idé om, hvilke alternative og billigere midler, der er.

Til det lyder det fra miljøminister Ida Auken, at man fra Miljøministeriets side vil sikre, at landmændene og deres konsulenter bliver ordentligt klædt på til at vide, hvad det er for nogle midler, som er de billigste og bedste.

- Der er ingen landmænd, der må lukke eller flytte deres produktion til udlandet på grund af den her afgift, siger hun.

Lovforslaget blev sendt i høring i går, og det er Ida Aukens forventning, at den nye pesticidafgift er vedtaget i indeværende folketingsår.

 

Læs også