Analyse: Dyre vandplaner uden effekt

Regeringens vandmiljøplaner vil koste et milliardbeløb for samfundet at gennemføre, men de positive effekter for vandmiljøet vil være minimale. Det slår to omfattende analyser fra det internationale analyseinstitut DHI nu fast.

5-8 centimeter.

Så lille en effekt vil de kommende 15 års reduktion af kvælstof fra landbruget betyde for sigtdybden i Smålandsfarvandet. Det er en forbedring på under en procent, og indsatsen vil dermed slet ikke stå mål med de samfundsmæssige omkostninger eller de gavnlige effekter, som der er lagt op til regeringens vandmiljøplaner.

Det er Dansk Hydraulisk institut (DHI), der i to meget omfattende modelberegninger konkluderer, at den massive indsats ikke vil forbedre vandmiljøet nævneværdigt. I analyserne af Smålandsfarvandet og Karrebæk Fjord, slår DHI fast, at sigtbarheden kun vil blive forbedret med nogle få centimeter.

- Landmændene skal levere en meget omfattende indsats, som vil koste et milliardbeløb for samfundet og koste arbejdspladser. Derfor skriger det til himlen, når man kun opnår en forbedret sigtbarhed på én procent, siger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Sigtbarhed er den afgørende faktor for, at der kan komme sollys ned på bunden af fjordene. Når der kan komme lys ned, så kan der gro vandplanter, hvilket er en af de vigtigste målestokke for forbedret vandmiljø.

Fagligt grundlag på plads
DHI er internationalt anerkendt analyse- og forskningsinstitut, der tidligere har udført vandmiljøberegninger for den danske stat, da Storebæltsbroen og Øresundsbroen skulle anlægges.

Viceformand Henrik Frandsen mener, at DHI’s resultater bør give anledning til at politikerne tager sig tid til at se på, grundlaget for vandplanerne og overveje virkemidlerne.

- Vi vil gerne i landbruget være med til at skabe et bedre miljø. Men vi ønsker, at man laver tiltag på et solidt fagligt grundlag. I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har vi flere gange opfordret til at se på målrettede tiltag, som for eksempel minivådområder, kunstige stenrev og plantning af pil i kanten af marken. Modelberegningerne viser i hvert fald med al tydelighed, at en generel reduktion er en meget dyr og ineffektiv vej at gå, siger Henrik Frandsen.

Læs også