Med udlandet som læreplads

Steffan Clausen og Thejs Christiansen fra Gråsten Landbrugsskole fik store oplevelser og kontraster til dansk landbrug at se, da de var i praktik i Australien og New Zealand.

I løbet af det seneste års tid har 26 elever fra Gråsten Landbrugsskole været i praktik på udenlandske gårde som en del af deres grunduddannelse til landmand.

To af dem var Steffan Clausen fra Kruså og Thejs Christiansen fra Hjortshøj. Og deres anbefaling til kommende landbrugspraktikanter med udrejselængsel er utvetydig: tag af sted!

- Det er en kæmpe oplevelse. Og selvom måden at drive landbrug på rent fagligt slet ikke kan sammenlignes med Danmark, så er det sjovt at se, hvordan andre gør, siger Steffan Clausen, og Thejs Christiansen tilføjer:

- Det er klart, at der er kortere fra den specifikke landbrugsteori på skolen til praksis i stalden, når man er i praktik på en gård i Danmark. Til gengæld har vi lært rigtig meget på andre områder. For eksempel er vi blevet mere selvstændige og mere fleksible. Vi kan tilpasse os til arbejdsopgaver og samarbejde med mange forskellige mennesker.

Meget jord - lavt udbytte
De to 20-årige landbrugsskoleelever er i gang med 2. Hovedforløb på den sønderjyske landbrugsskole, men deres praktikperiode, som sluttede for et halvt år siden, bragte dem til både Australien og New Zealand. Første stop var en australsk planteavlsgård med 15.000 hektar jord og dyrkning af hvede.

- Vi ankom til gården lige, da høsten begyndte. Vi høstede en hel måned, og vores arbejdsuge var i den periode på i snit 80 timer, siger Steffan Clausen.

Kontrasterne til dansk landbrug var også store »ude i marken«. Gården havde to 40 fods mejetærskere at høste med, og hver dag nedlagde de 250 hektar hvede. Men trods de store maskinelle og hektarmæssige forhold var udbyttet beskedent.

- I Danmark ligger hvedeudbyttet på mellem otte og ti ton pr. hektar. I det nordvestlige Australien, hvor vi var, er udbyttet kun knap to ton pr. hektar. Desuden er der så tørt i området, at den jord, vi høstede på, skal bruge to år på at blive klar til dyrkning igen, forklarer Thejs Christiansen.

Andet fokus
Efter tre måneder »down under« rejste makkerparret til en danskejet kvæggård i New Zealand. Her hjalp de med at passe og malke besætningen på 850 malkekøer bestående af SDM- og jerseykrydsninger. Eneste staldbyggeri på gården var to malkeområder med halvtag.

- Der er et andet fokus i mælkeproduktionen i New Zealand sammenlignet med Danmark. Mælkeydelsen pr. ko er væsentlig lavere der. Til gengæld går newzealandske mælkeproducenter meget op i at holde omkostningerne nede - for eksempel ved ikke at ofre penge på stalde, når nu dyrene med det rette klima kan gå ude, siger Steffan Clausen.

De unge landbrugselevers danske vært lærte også New Zealand at kende under sit praktikophold i forbindelse med landmandsuddannelsen. Han lærte sin kone at kende ved samme lejlighed, og det er en del af forklaringen på, at han valgte at etablere sig her.

Tilbage i Gråsten er nu de to studiekammerater - med den mentale rygsæk fuld af oplevelser, indblik og øget selvstændighed.

 

Læs også