Her får søerne det godt

Ny sostald i Årslev, der opfylder 2013-kravene, opføres under anmeldeordningen.

Der er byggetravlhed hos gårdejer Christian Madsen, Aarslevgaard, i den sydvestlige udkant af Årslev by. Her er byggefirmaet Hindsgaul A/S, Årup, i gang med opførelsen af en ny stald i henhold til reglerne om løsgående drægtige søer, som træder i kraft 1. januar 2013.

Byggeriet af den nye stald sker under husdyrlovens anmeldeordning. Denne ordning betyder, at man kan bygge, så man opfylder 2013-kravene, uden at skulle have en ny miljøgodkendelse. Forudsat at hverken antallet af dyreenheder eller den miljømæssige belastning af omgivelserne øges.

Aarslevgaard blev købt i 1977 af Christian Madsens mor. Christian Madsen (54) overtog som 27-årig gården i 1984.

Opfylder 2013-kravene
- Vi driver ca. 700 ha, hvoraf en del er forpagtet, fortæller Christian Madsen. I et normalt år passer det nogenlunde med, at vi bruger vort eget korn til foder. Der ud over har vi nogle salgsafgrøder, raps, frø m.v.

- Vi har 740 søer i alt. Den nye stald får plads til 310 løsgående drægtige søer. Der ud over ombygges ca. 250 m² i den bestående drægtighedsstald, hvilket vil give plads til yderligere 70 søer. Blandt andet fjernes hver anden række inventar, så søerne kan komme til at gå løse.

- Med byggeriet kan vi opfylde kravet om løsgående drægtige søer fra 1. januar 2013. Men økonomisk og produktionsmæssigt får vi ikke mere ud af det, selv om vi laver en stor investering.

Et ugehold pr. afsnit
- Den nye stald bliver på 1.000 m² - i ét stort rum, der deles op i 10 afsnit med plads til 31 søer i hvert afsnit. Dermed svarer hvert afsnit til et ugehold, supplerer Christian Madsens søn, Peter Madsen (25), der er uddannet agrarøkonom og ansat i den hjemlige bedrift. Derudover er der ansat syv medarbejdere - plus en mere i høst.

- Vi anvender vådfodring fra vores egen foderfabrik, og søerne bliver fodret i bokse, så alle kan komme til foderet på en gang.

- Udover søerne har vi slagtesvin på to andre ejendomme, oplyser Peter Madsen. Vi producerer godt 20.000 smågrise om året. To tredjedel af dem feder vi selv op til slagteriet, mens resten sælges henholdsvis ved 7 kg og 30 kg. Besætningen er ren SPF, og vi laver selv vore polte.

Systemet fungerer
- Når vi bygger sådan en stald under anmeldeordningen, gælder det om at lave noget, der er »skræddersyet« til bygherren, understreger Torben Madsen, der er salgschef hos Hindsgaul A/S. Det skal passe ind i den øvrige stil på gården, der ligger i forholdsvis tæt bebyggelse. Medmindre der kommer noget speciel miljøteknologi, er det ikke muligt at udvide mere på denne ejendom.

- Den nye stald opføres i gule teglsten. Det er en del af anmeldeordningen, at bygningen skal opføres, så den udefra ligner de øvrige bygninger. Men vi har sparet penge ved blandt andet at vælge en tagkonstruktion med gitterspær af træ i stedet for stålspær. Selve det staldsystem, der er valgt, er ikke den billigste løsning. Men det er vigtigt at lave et system, der er til at arbejde med.

- Vi har bygget flere stalde af denne model. Og vi har gode erfaringer med systemet og ved, at det fungerer. I byggeperioden har vi været noget plaget af alt det vand, der er kommet. Men bygningen skal efter planen være lukket inden jul, og vi regner med, at den nye stald kan tages i brug ved udgangen af februar.

Loven opfyldt
- Uanset anmeldeordningen skal bedriften leve op til miljøkravene, siger Christian Madsen. I den forbindelse har vi måttet opfylde nogle særlige krav til ventilationsskorstenenes placering, og her har kommunen (Faaborg-Midtfyn, red.) ikke været specielt velvillige.

- Sagen er, at vi har et § 3 område lidt syd for gården. Af miljømæssige hensyn skal der være en vis afstand mellem skorstenene og § 3 området. I stedet for ganske enkelt at måle afstanden på kortet med en lineal, har man sat en passer med det ene ben i kanten af mosen og det andet ved den nærmeste skorsten på den eksisterende stald. Derved har man rammet hele den nye bygning ind - med den virkning, at alle ventilationsskorstene på den nye bygning skal placeres på den side af bygningen, der er længst væk fra § 3 området.

- Derved opfylder vi loven til punkt og prikke. Og det gør vi også over for grisene. I øvrigt har vi nogle flinke naboer, som har været positive over for det nye byggeri. Det er første gang, Hindsgaul bygger for os. Og indtil nu er det gået godt, konstaterer Christian Madsen.

Læs også