Grøn overenskomst i hus

Overenskomsterne for landbrug og maskinstationer, gartnerier, agroindustrielle virksomheder m.v. fornys for en ny 2-årig periode svarende til, hvad der i øvrigt er aftalt på arbejdsmarkedet.

20.000 arbejdere på det grønne område fik natten til torsdag ny overenskomst.

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og fagforbundet 3F har således ved en forhandling natten mellem onsdag-torsdag i Forligsinstitutionen opnået enighed om en fornyelse af de mellem parterne gældende overenskomster.

- Overenskomsterne for landbrug og maskinstationer, gartnerier, agroindustrielle virksomheder m.v. fornys for en ny 2-årig periode svarende til, hvad der i øvrigt er aftalt på arbejdsmarkedet , dvs. indenfor en samlet ramme på 1,5 % det første år og 2 % det andet år, oplyser Johnny Ulff Larsen , der er direktør i GLS-A.

Til afstemning
Fra arbejdsgiverside lægges især vægt på indførelsen af nye regler for seniorpolitik for at fastholde ældre medarbejdere, nye regler for indgåelse af overenskomstfravigende lokalaftaler, mere fleksible arbejdstidsregler omkring fridage samt en helt ny praktikantaftale, oplyser Johnny Ulff Larsen, og tilføjer:

 - Alt i alt en for begge parter fornuftig overenskomstløsning.                                                                                                                                     

Overenskomsterne skal nu til afstemning blandt de berørte parter.

Læs også