Landbruget skal være energileverandører

Socialdemokraternes fødevareordfører, Bjarne Laustsen, mener, at afregningsprisen for el fra biogas skal ligge i niveauet mellem den nuværende afregningspris i Danmark og Tyskland.

På Plantekongressens anden dag gav Bjarne Laustsen, MF og landbrugs- og fødevareordfører for Socialdemokraterne, sit bud på i hvilken retning en eventuel ny regering ønsker at landbruget skal bevæge sig.

Bjarne Laustsen mener, at landbruget i fremtiden skal være energileverandør.

- Den nuværende regeringen har siden 2001 svigtet på dette område. Vi skulle have gjort meget mere ved alternativ energi, sagde han.

Bjarne Laustsen er inspireret af de tyske erfaringer og mener, at det den »femte vej for landbruget«.

Ikke som Tyskland
- Vi behøver ikke nødvendigvis at gøre det på samme måde som i Tyskland – for eksempel vil det være tosset at fylde så meget majs i biogasanlæggene, som tyskerne gør – men der skal ske noget i den retning. Landmænd vil gerne tjene penge, og for mig må de hellere end gerne tjene penge på vedvarende energi, understregede han.

Den socialdemokratiske fødevareordfører mener, at kilowattprisen fra biogas skal justeres, så man finder en fornuftig afregningspris, der ligger i niveauet et sted mellem den nuværende afregningspris i Danmark og det nuværende pris i Tyskland.

Bjarne Laustsen nævner også muligheden for at udvikle bedre separeringsteknologier i forhold til gyllen, så man udvinder fosforen, der er en begrænset ressource, og laver gas af gyllen.

GMO på standby
Hvis socialdemokratiet kommer til magten, skal landbruget satse på økologivejen frem for GMO-vejen.

- Det er også et spørgsmål om, hvad vi vil kendes ved. Er et nej til GMO for Danmark som helhed ikke bedre, end at vi går ind i tvivlsomme GMO-projekter, som vi ikke ved nok om, spurgte Bjarne Laustsen, som heller ikke mener, at Danmark er stort nok til GMO som en tredje produktionsform.

- Vi skal sætte GMO på »standby«, fordi forbrugerne ikke er parate til det, pointerede han og nævnte undersøgelser, der viser, at jo mere man ved om GMO, jo mere kritisk bliver man.

Sørg for opbakning
Bjarne Laustsen pegede også på, at landbruget ikke kan leve med de imageproblemer, erhvervet har.

- Vi kan ikke holde til de dårlige historier i medierne, og landbruget har selv ansvaret for at holde orden i sagerne, ellers forsvinder befolkningens opbakning til landbruget. Det er nødvendigt med befolkningens forståelse for det, I laver og den måde, I producerer på. Ellers forsvinder støtten. Landbrug & Fødevarer skal have tak for, at de selv går i gang med at gøre noget ved sagen, sagde han.

Hvad vil vi?
Socialdemokratiet har foreslået en landbrugskommission, der skal arbejde med spørgsmålet, »Hvad vil vi med dansk landbrug« og komme med bud på nogle scenarier for landbrugets fremtid.

- Vi var lodrette imod at ændre landbrugsloven, understregede han.

Efter at kravet om, at man skal bo på gården, er fjernet, er der nu mulighed for at en russisk oligark eller en saudisk oliesheik kan købe hele dansk landbrug. Det trænger til at blive diskuteret nærmere, mener han.

Læs også