Vær opmærksom i høringsfasen

VANDPLANERNE: Der er høring om vandplanerne det næste halve år. Det gælder om at være aktiv, mener Djursland Landboforening

- I forhold til forårets debat om vand- og naturplanerne virker det som om, at statens og kommunernes ambitioner nu i højere grad vil skulle afstemmes efter økonomien. Det kan vi kun hilse med tilfredshed, siger Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, efter de meget omfattende Vand- og Natura 2000-planer er sendt i høring.

Djursland Landboforening vil i samarbejde med de øvrige landboorganisationer i Dansk Landbrug Midt-Østjylland, DLMØ, analysere planerne og indsende overordnede kommentarer til planerne for de vandoplande, der vedrører medlemmerne. Det drejer sig om vandopland Djursland, vandopland Randers Fjord og vandopland Århus Bugt. For landmændene i det sydligste Østjylland drejer det sig også om Vandopland Horsens Fjord.

Mulig kompensation
Alle har mulighed for at se Vand- og Natura 2000-planerne med de tilhørende kort via By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Landboforeningens bestyrelse opfordrer på det kraftigste lokale vandløbs- og lodsejerlav at skaffe sig oplysninger om, hvilke planer der er for de lokale land- og skovbrugsområder og understreger samtidig, at landboforeningens konsulenter kan hyres til at hjælpe med det arbejde og til eventuelt at assistere ved indsendelse af lokale høringssvar til By - og Landskabsstyrelsen.

Repræsentanter fra vandløbslaug i Djursland Landboforenings opland vil blive inviteret til orienteringsmøde på landbocentret. Landboforeningen opfordrer nye vandløbs- og lodsejerlav til at henvende sig til landboforeningen med henblik på at blive registreret på listen over laug, der gerne vil inviteres til orienterings- og debatmøder.

Hans Gæmelke glæder sig over, at når det drejer sig om eventuel ændret vandløbsvedligeholdelse, så præciserer det statslige miljøcenter i forbindelse med denne høringsrunde, at »der skal gives kompensation for individuelt forventet nettotab« og »at indsatsen skal tilpasses og prioriteres, således der ikke iværksættes indsatser, før der er penge til kompensation«.

Høringsperioden for de danske vand- og naturplaner er et halvt år, nemlig frem til 6. april 2011.

Læs også