- I skal have samme rammevilkår som naboerne

Liberal Alliances Anders Samuelsen tog fire timer fri fra Folketingets åbningsdebat for at se på landbrug ved Sønderborg og få sagt sin mening om vækstbremserne i dansk landbrugslovgivning.

- Når en tysk eller svensk landmand billedligt talt kører 100 kilometer i timen på motorvejen, så må en dansk kollega kun køre 80. Vi har alt for meget bureaukrati og skrappere regler for landbrugserhvervet i Danmark end i det øvrige EU.

- Med 80 kilometer i timen kommer vi senere frem, og dansk landbrug kan ikke klare sig i konkurrencen. Vi skal have de samme rammevilkår som vore naboer.

Liberal Alliances formand Anders Samuelsen bakker dermed Lars Bertram og et halvt hundrede af hans sønderjyske kolleger op, som er godt og grundigt trætte af det omfattende bureaukrati, der er i dansk lovgivning.

Torsdag aften – samme dag som Folketingets åbningsdebat – havde den aktuelt succesrige politiker tager imod indbydelsen til at møde de sønderjyske landmænd hos Lars Bertram på Vesterskov ved Sønderborg.

Kastebold
Om baggrunden for mødet siger Lars Bertram:

- For mit eget vedkommende orker jeg ikke problematikken med løse søer i 2013 og dermed udsætte mig for at blive kastebold i systemet de næste tre-fire år. Jeg føler, at danske landmænd skal mere end at følge de miljøkrav, der stilles i EU. Det var derfor, jeg gerne ville høre Anders Samuelsen udtale sig om, hvad han og Liberal Alliance har at byde på. Han har siddet i Europarlamentet, og han har i sit folketingsarbejde sat sig som mål at bekæmpe unødigt bureaukrati i den offentlige sektor.

Efter at have været på Folketingets talerstol ved middagstid tog Anders Samuelsen til mødet på Vesterskov. Sammen med formanden for LandboSyd, gårdejer Mogens Dall var der først staldbesøg i SPF-besætningen, hvor der årligt produceres 16.000 slagtesvin. Derefter var der møde med de cirka 50 landmænd og veterinærer fra Als og Sundeved.

Absurd udvikling
Flere af grænselandets landmænd gjorde Anders Samuelsen opmærksom på de uligheder, der er i miljøkravene i landene omkring Østersøen, og at de er større for danske landmænd.

- Årsagen er de skrappe danske miljøregler, som tvinger landmændene til at bruge så lidt gødning, at proteinindholdet i brødhveden bliver for lavt og derfor ikke kan bruges til bagning, sagde Anders Samuelsen.

- Det er en absurd udvikling. Meget af gødningen fra de tyske og svenske marker ender alligevel i Østersøen, og de danske producenter af mel og færdiglavet brød brænder store mængder diesel af for at hente korn i udlandet.

- Danske politikere er notorisk bange for vælgerne, sagde Anders Samuelsen videre. Hører man om en eller anden enkeltstående sag med et landbrug eller en pelsdyravler, så vil alle partier stramme op og indføre endnu flere skemaer og kontrolfunktioner. Borgerlige ministre tænker ofte socialdemokratisk. De er hundeangste for at tage debatten om miljø, dyrevelfærd og fødevarer, fordi de er bange for, at ansvarsfølelse, dyreetik og sund fornuft ikke vægter lige så tungt som begrænsninger, kontrol og bøder.

- Vi vil appellere til ansvarsfølelse og selvjustits i erhvervet, sagde Liberal Alliances formand. Vi vil give erhvervene klare, enkle og letforståelige rammebetingelser. Vi vil lette både erhvervsskatterne og personskatterne. Med verdens største og dyreste offentlige sektor kan vi ikke opretholde velfærdsstaten. Vi vil af med efterlønnen og vil gerne fortsætte ad reformvejen, som både velfærdskommissionen og vismandsrapporter anbefaler, og som nu senest er understreget af nationalbankdirektøren.

Læs også