Sensommerhøst af vårbyg i Åsum

Vårbyg efter tidlige kartofler er ikke nogen dårlig ide, siger fynsk planteavler, som høstede en rimelig vårbygafgrøde i går.

I visse tilfælde kan det godt lade sig gøre at dyrke to forskellige høstafgrøder på en og samme sæson. Det har gårdejer Flemming Knudsen, Lundsgaard i Åsum ved Agedrup øst for Odense præsteret i år.

I går var han nemlig i færd med at høste vårbyg med to store Massey Ferguson mejetærskere vårbyg på en mark på 10 ha, hvor der tidligere i år havde været kartofler.

Flemming Knudsen, der driver i alt ca. 700 ha, udelukkende med planteavl, har i år ialt haft 100 ha med kartofler, hvoraf de sidste efter planen vil blive taget op i løbet af den næste uges tid.

De 35 ha var med tidlige kartofler, og efter de var blevet taget op, blev der sået vårbyg af maltbygsorten Queens.

Det er tredje år, Flemming Knudsen har sået vårbyg efter tidlige kartofler, men det har aldrig før været så sent som i år.

Miljø og sædskifte
- Efter kartoflerne var taget op, fik vi 14 dages regn, så vi kunne ikke komme til at så byggen før den 18. juni – eller 14 dage senere, end vi havde regnet med, fortæller Flemming Knudsen.

Byggen har kun fået en tredjedel af den normale mængde gødning. Derudover har den måttet nøjes med at optage den rest af gødning, som kartoflerne ikke har brugt. Der er andre ord »brugt op«, og det må absolut være til gavn for miljøet.

Bortset fra lidt for mange grønskud - som vil forsvinde, når kornet bliver tørret - og en vandprocent på sikkert ikke meget under 20, er Flemming Knudsen ganske godt tilfreds med kvaliteten af den høstede byg. Han anslår udbyttet til at være ca. 25-30 hkg pr. ha, altså cirka halvdelen af det normale.

Til gengæld betegner han den utraditionelle korndyrkning som en sædskiftemæssig fordel, da der efter planen skal være tidlige kartofler i marken næste år igen. Endvidere giver den snittede halm, der får lov at ligge til foråret, en bedre jordstruktur.

Læs også