Formidling af vindmøller i drift

BRUGTE MØLLER: Lemvigegnens Landboforening formidler brugte vindmøller i drift over hele landet og har vindmøllerådgivning, for de der ønsker nye møller.

Lemvigegnens Landboforening, der ligger i det stormomsuste Vestjylland, har kastet sig over rådgivning i vindmøller. De formidler igangværende møller over hele landet, og de rådgiver også enkeltpersoner eller vindmøllelaug, der vil etablere nye møller.

- Vindmøllerådgivningen kom til foreningen med mig for ni år siden, siger direktør Henrik Damgren, der sammen med økonomikonsulent Kenneth Lund udgør en stærk duo for vindmøllerådgivning.

Derudover ligger der et stort arbejde i foreningens handelsafdeling, hvor handlerne tinglyses og gøres helt færdige. Alt i alt har landboforeningen et helt årsværk i arbejdskraft, der udelukkende beskæftiger sig med vindmøller. Det giver en hel unik erfaring.

De to rådgivere har formidlet brugte møller, der er op til 20 år gamle, men også møller der er under et år gamle.

Og fordi vindmøllerne er rimelig stabile i drift, er alder ingen hindring.

- Alt tyder på, at møllerne bliver væsentlig ældre, end vi troede, da vi satte dem op, siger de to og understreger, at tilbagebetalingstiden dermed er blevet væsentlig længere.

Årsagen til den store interesse for brugte vindmøller skal også søges i, at der ikke er så mange placeringsmuligheder tilbage for nye vindmøller. Mange af de pladser er allerede reserverede.

Mæglervirksomhed
- Vi har en mæglervirksomhed for igangværende vindmøller, hvor vi hjælper folk med at finde en køber, når de vil sælge en mølle, og vi hjælper købere med at finde en mølle, fortæller Henrik Damgren og Kenneth Lund, der har omkring 100 potentielle kunder i et kartotek.

Al formidling går over nettet, så kommunikationen er enkel, billig og hurtig. Og rådgivningen foregår over hele landet. Møller til salg kan findes på Lemvigegnens Landboforenings hjemmeside. Prospekter omkring møllerne sendes direkte til interesserede.

- Den eneste landsdel, hvor vi endnu ikke har solgt møller, er på Bornholm, siger Henrik Damgren.

I øjeblikket er der møller til salg på Lolland, på Sjælland og på Salling.

God investering
Ud fra et samlet overblik over en mølles alder, produktion og stand og efter en besigtigelse giver mæglervirksomheden et bud på, hvad møllen kan koste.

Selvom det at have en vindmølle generelt er en god forretning, kan der være mange grunde til at sælge den.

- Vindmøller er et aktiv. De har næsten kunnet holde den nominelle værdi, understreger Kenneth Lund, der tilføjer, at i dag kan man have møller på både ejet og lejet grund, man skal blot have råderet over den jord, møllerne står på.

- Når en vindmølle er et populært investeringsgode, er det ikke kun fordi, den giver et afkast mod en beskeden arbejdsindsats. Det er også et godt afskrivningsaktiv, siger Kenneth Lund, der er driftsøkonomikonsulent.

Der gives et pristillæg på 25 øre pr. kilowatt for de første 66 millioner kilowatt af den CO2 neutrale energi.

Og pengeinstitutterne vil stadig gerne være med til investeringer i vindmøller. Selvom også det er blevet sværere, fortæller de to konsulenter.

- Intet pengeinstitut har endnu tabt penge på vindmøller. Men hvor man tidligere skulle give en garanti på ti procent af møllens værdi, er erfaringen, at nu skal der minimum 25 procent til, fortæller de to fra Lemvigegnens Landboforening.

De har en vis erfaring. Det er blevet sagt om dem, at der ikke er nogen, der omsætter flere brugte vindmøller. Også derfor kender de de dagsaktuelle priser. De omsætter mellem 25 og 30 vindmøller om året.

Rejs selv nye møller
Der er mange muligheder for at tjene penge ved selv at udvikle nye projekter i stedet for at overgive det til et selskab, lyder det fra Lemvig.

- Det kan være både seks og otte millioner kroner, landmanden går glip af ved ikke at rejse møllerne selv, mener Henrik Damgren, der understreger, at som landboforening rådgiver de på landmandens præmisser.

Og landmandens interesse er at undgå en udviklingsgruppes økonomiske interesser, mener han.

De nye møller, der rejses i dag, er på mellem 2 og 3,6 megawatt, mens mange af de møller, der blev rejst tidligere, lå på mellem en halv og en hel megawatt. Derfor sker det også i dag, at de mindre møller rives ned, og der rejses nye store i stedet for.

Udfordringen for nye møller er, at afstandskravet er fire gange møllens højde til nærmeste nabo. Når en mølle er 100 til 150 meter høj bliver det let en radius på 600 meter, der skal til. Samtidig ser mange kommuner gerne, at møllerne placeres i en park med mindst tre møller, og de skal også have en vis indbyrdes afstand. Så arealkravet bliver stort.

- Det krav gør, at de gamle møller stadig kan være attraktive, selvom de nye er mere produktive, lyder det fra Kenneth Lund.

Men kommunerne er pålagt at udlægge vindmøllearealer. Derfor vil det igen blive muligt at sætte også nye møller op nye steder.

Nogen har gennem årene også forsøgt sig med investeringer i tyske vindmøller. Men erfaringerne i Lemvig er, at driftsomkostningerne er væsentlig højere i Tyskland.

- Men det er vel altid godt at investere i et projekt, der holder i måske 30 år, når det er tilbagebetalt i løbet af 15 til 16 år, mener Henrik Damgren.

Lemvigegnens Landboforening er parat med rådgivning omkring anskaffelse af nye møller og formidling af gamle.

Læs også