Slam giver bæredygtig samvittighed

CYKLUS: Samtidig med, at Givskud Zoo sparer tusindvis af kroner på selv at håndtere affaldsslam, så nyder dyrene godt af rensningsprocessen - som en del af deres foder.

Bedriften til dette stykke landbrugsjord ved Give er ikke just, som bedrifter er flest her i landet. Dyreflokken består nemlig af giraffer, næsehorn, bisonokser, aber og andet, der giver noget mere eksotiske associationer end Maren Malkeko.

Men bedriften i Givskud Zoo ligner alligevel på mange måder en almindelig dansk landbrugsbedrift. Her gælder også krav om dyrkning af jordarealer af en vis størrelse, som matcher antallet af dyreenheder.

Og når nu reglerne er der, kan man ligeså godt tænke smart. Det er præcis, hvad den zoologiske have gjorde, da den for seks år siden etablerede et pilerensningsanlæg på en del af havens i alt 30 hektar dyrkningsjord. På 3,6 hektar står der 61.000 pileplanter af forskellige sorter. Hvert sommerhalvår høstes løbende en tredjedel af planterne, og 65.000 kilo af dem indgår i foderet til dyrene i haven hvert eneste år. Resten - cirka 45.000 kilo - sælges videre til papirproduktion.

- Selve anlægget kostede 800.000 kroner at etablere, men om få år er pengene tjent ind igen alene i sparede udgifter til fjernelse af slam, forklarer Givskud Zoo's tekniske chef Kaj Rauff-Nielsen.

Mere selvforsynende
Når vandet fra dyrenes badesøer skiftes, ledes det gamle vand direkte over i et rensningsanlæg. Samme tur får spildevandet fra staldene og regnvandet på komposteringspladsen, hvor efter det ledes ud i pilemarken via 12 kilometer drypslanger, som fordeler vandet med en hastighed på 12 kubikmeter i timen. Selvom, vandet er renset, indeholder det stadig nok næring til, at pileplanterne trives og gror med stor hast, hvilket især Givskud Zoo's giraffer, elefanter og gorillaer nyder godt af i deres foder.

Kaj Rauff-Nielsen forklarer, at pilerensningsanlægget kun er en lille del af de fremtidsplaner, Givskud Zoo har om at blive mere bæredygtig både økonomisk og i forhold til brugen af naturens resurser.

- I øjeblikket har vi en ansøgning liggende til godkendelse hos kommunen om at opføre et biorensningsanlæg, så vi også selv kan rense det humane affald og spildevand. Og jeg drømmer lidt om, at vi engang kan omsætte alt affald til methan, som så igen kan gøre haven selvforsynende med el og varme, siger Kaj Rauff-Nielsen.

Læs også