Ny skov skal etableres med omhu

SKOVREJSNING: Mange landmænd vælger at lægge landbrugsarealer om til skov. Med støtte fra Staten er skovrejsning blevet økonomisk muligt for mange. Blandt aktørerne på markedet i Syd- og Sønderjylland, finder man virksomheden Plantøren i Blåhøj nær Grindsted.

Nogle ønsker mere natur og dyreliv, andre egne jagtmuligheder, mens andre igen har deres helt egne motiver og ønsker omkring etablering af ny skov. Fælles for dem alle er, at de benytter sig af mulighederne for støtte fra staten omkring skovrejsning, og samtidig benytter sig af de aktører på markedet, der tilbyder konsulentbistand og hjælp til etablering og plantning af ny skov.

En af dem er virksomheden Plantøren i Blåhøj nær Grindsted, hvor indehaver Jesper Hartkopf i 10 år har udført skovrejsning på tusindvis af hektar landbrugsjord. Med en baggrund som uddannet skovfoged, og erfaring som skovtekniker, skovfogedassistent og læplantningskonsulent, har han mange års erfaring i etablering af ny skov og vedligeholdelsen af den.

Selv driver han 40 hektar med skov og juletræer, og kunderne findes også i indenfor en overskuelig radius i et område, der geografisk dækker de tidligere Ribe, Vejle og Ringkøbing amter.

Vigtig forberedelse
Det lyder enkelt. Tag et stykke landbrugsjord og plant nogle træer og buske – og man får en skov før eller siden. Så enkelt er det imidlertid ikke.

- Det er vigtigt at man får lavet arbejdet ordentligt, og får jorden forberedt, forklarer Jesper Hartkopf.

Han peger ikke mindst på den vigtige dybdepløjning af jorden, for at få de mange ukrudtsfrø så langt ned i jorden, at de ikke hæmmer skovplanterne i at få fat.

- Der kan være rigtig meget ukrudt i en mark. Op til 50.000 ukrudtsfrø pr. kvadratmeter. Og ukrudt kan kvæle buske og træer. Derfor pløjer man 30 cm ned og anbringer sand ovenpå, forklarer Jesper Hartkopf, der tilføjer at han oftest giver kunden en fast hektarpris på etablering a skov, der ofte er indenfor tilskuddet på 23.000 kroner pr. hektar.

Samtidig er det vigtigt at sammensætningen af træer og buske er rigtig.

- Man planter buske i yderkanten og planter større indad. Samtidig planter man systematisk, så man undgår ujævnheder og huller i skoven, forklarer Jesper Hartkopf, der som udgangspunkt lader kunden bestemme plantesammensætningen, men altid gør opmærksom på, hvad han ud fra egen viden og erfaring, synes er bedst.

Kontrol og bureaukrati
Jesper Hartkopf oplever, at mange gerne vil lave skov. Til gengæld oplever han også mange, der med kontrol og bureaukrati, lægger hindringer i vejen for etablering af skov.

- Der er for meget bureaukratisk kontrol af det vi laver. Der er mange der skal høres, ligesom der er mange der kan komme med indsigelser, forklarer Jesper Hartkopf, der har talrige eksempler på de mange parter, der kan gøre indsigelser eller skal høres.

Til gengæld gør hans erfaring, at han kan hjælpe sine kunder igennem hele processen op til, at man kan gå i gang med arbejdet og få skoven etableret.

Læs også