Halmleverandører: Dong vil lukke for brug af halm på Studstrupsvæket

Halmleverandører raser over Dong Energy efter et møde i sidste uge med selskabet, hvor det kom frem, at man har planer om at lukke for brug af halm på Studstrupsværket ved Århus i 2012 eller 2013.

Landmænd bør ikke investere en krone mere - i udstyr og opbevaringsfaciliteter til halm, lyder det fra Hans Otto Sørensen, bestyrelsesmedlem i Danske Halmleverandører.

I sidste uge deltog han sammen med resten af bestyrelsen i halmforeningen i et møde, hvor også Dong Energys adm. direktør Anders Eldrup, var med.

På mødet kom det, ifølge Hans Otto Sørensen, frem, at Dong går med planer om at lukke ned for brug af halm på Studstrupsværket ved Århus enten i 2012 eller 2013 for i stedet at fyre med importeret flis i stedet. Når Studstrupsværket kører på det maksimale kan det tage op mod 120.000 ton halm.

- Studstrupsværket udgør i dag 15-20 procent af det samlede forbrug af halm, og når der er i forvejen er en overkapacitet på halmmarkedet i udstyr som pressere og så videre, så ville det være fuldstændig skørt af en landmand at gå ud og investere i en ny presser eller halmlade, som det ser ud nu, siger Hans Otto Sørensen.

Brudt sammen
Der er i dag cirka to millioner ton overskudshalm i Danmark - efter Energistyrelsens beregninger - altså halm, der i dag til halmleverandørernes store forundring ikke udnyttes.

- Markedet er i forvejen brudt mere eller mindre sammen. Ingen tjener penge overhovedet for tiden, og når den største aktør på markedet nu begynder at melde sig ud, så går det kun en vej. Nedad. Dramatisk nedad, siger Hans Otto Sørensen.

At Dong nu vil gå over til at bruge mere importeret flis, for eksempel fra Canada, Rusland eller Baltikum, er også noget der er stik imod et bredt udsnit af politikernes ønsker på Christiansborg om, at lave grøn energi fra danske rå-produkter. Flere gange har det lydt fra politikerne, at den grønne energi hovedsageligt bør komme fra indenlandske resourcer, vindkraft, halm og dansk produceret pileflis.

- Studstrupsværkets forbrug af halm svarer til 60 pressere. Nogle der om få år ikke vil være brug for. Samtidig er der en masse lastbiler, der skal væk. Arbejdspladser vil gå tabt, siger Hans Otto Sørensen.

 

Kynisk fremgangsmåde
Hans Otto Sørensen argumenterer med, at det hovedsageligt vil være ufaglærte arbejdspladser, som vil gå tabt. Jobs som der i forvejen bliver mindre og mindre af. Derudover fortæller han, at forsyningssikkerheden kommer i fare med Dongs beslutninig. For eksempel har Ruslands tidligere præsident Putin flere gange truet med at lukke for de russiske gasledninger til Centraleuropa, og hvorfor skulle han ikke kunne finde på at gøre det samme, når det kommer til bio-energi, spekulerer Hans Otto Sørensen.

- Jeg synes, at det er en utrolig kynisk og meget lidt samfundsbevidst måde, som det statsejede selskab Dong handler på, lyder det.

Hos Dong Energy lyder svaret, at der ikke er truffet nogle beslutninger endnu, om at der ikke skal være halm på Studstrupværket eller for den sags skyld andre værker i 2012 og 2013.

Læs også