På vej fra 34 til 36 grise pr. årsso

I en ung sobesætning i Odsherred går det ikke bare godt, men endda rigtigt godt.

Hos Poulsen I/S ved Fårevejle i Odsherred går det rigtigt godt. Endda rigtigt godt i den unge sobesætning med 1.070 søer.

- Det seneste kvartal har vi ligget på 34,6 grise pr. årsso, og de sidste to måneder har vi ligget på 36,0 grise pr. årsso. Det kan jeg se af de foreløbige tal. Du kan i hvert fald godt skrive, at vi kommer over de 35 i 2. kvartal, fortæller Rasmus Poulsen.

Landbrug ØST talte med ham, da han var ved at forberede, hvad han skulle sige på et svinefagligt fyraftensmøde i Agrovi i Ringsted.

- Mit budskab skal være, at rammerne skal være i orden. Man skal have optimale rammer, gode avlsdyr, gode medarbejdere og et godt management, forklarer han.

For et år siden lagde avisen vejen forbi Rasmus Poulsen og en næsten funklende og fuldstændig nybygget stald for foden af Esterhøj i Odsherred, som den unge svineproducent havde bygget sammen med sin far Karl Poulsen og sin farbror Lars Poulsen via interessentskabet Poulsen I/S.

Dengang var det tydeligt, at intet havde været overladt til tilfældighederne ved indretningen af den nye stald, men at alt var gennemtænkt. Og nu, et år efter, går det ifølge Rasmus Poulsens E-kontrol ikke bare godt, men endda rigtigt godt i den nye stald med den unge sobesætning.

Overskueligt
- Det skal være overskueligt og nemt for alle, fortæller Rasmus Poulsen.

- Derfor har vi ugeplaner og uden på døren for hver enkelt stald, kan man se, hvad der skal laves hver eneste dag, så stort set alle kan gå ind og passe dyrene, uden at kende noget til det på forhånd, fortæller han.

- Det er vigtigt, for der mange weekender om året - cirka 100 dage, hvor der er »afløsere« på, pointerer han og oplyser, at personalet inklusiv ham selv skiftes til at arbejde i weekenden hver tredje weekend. To personer ad gangen.

Overskueligheden har øjensynligt givet gevinst i form af blandt andet en faringsprocent på 94, over 16 levendefødte grise og 15,0 fravænnede.

- Dødeligheden ligger på 10,5. Det er ikke dårligt, det kan selvfølgelig altid blive bedre, men vi har slet ikke fokus på at holde liv i de små grise. Vi har fokus et helt andet sted, og de grise, der er for små eller svagelige, slår vi ihjel med det samme, fortæller han.

Næsten ingen faringer i weekenden
- Vi har en ung besætning lige nu, indrømmer Rasmus Poulsen, og giver det en del af forklaringen på de gode resultater, og derfor ligger vi også lige nu på toppen af, hvad der kan nås, tilføjer han.

En anden årsag til, at det går så godt, som det gør, er dog nok også, at man hos Poulsen I/S fravænner søndag.

- Det giver faringer mandag-onsdag, og kun ganske få i weekenden. Normalt har vi 4-6 faringer i weekenden, men sidste weekend havde vi kun en enkelt, fortæller Rasmus Poulsen.

Fravænning søndag betyder desuden, at løbningerne falder torsdag-fredag og kun ganske få om lørdagen

På vagt i drægtighedsstalden
Det går godt i drægtighedsstalden, men Rasmus Poulsen ser det alligevel som det sted, hvor der er særlig grund til at være på vagt efterhånden, som soholdet ikke er så ungt mere.

- Jeg tror, vores største opgave bliver at sørge for god holdbarhed i løsdriften, pointerer han, men tilføjer, at han tror, det er en fordel, at man har valgt systemet med æde-hvilebokse:

- Vi følger fodringerne hver dag og ser dermed alle søer oppe at stå. Det tager lang tid, men det er vigtigt for at forebygge problemer, påpeger han.

Der forebygges også ved at klippe biklovene i farestalden. Når søerne farer, så ligger de roligt, og så bliver klovsaksen taget i brug på nogle runder over et par dage.

- Vi har desuden placeret gummimåtter i alle farestier, og det er vi rigtigt glade for, fortæller han.

Ammesøer med måde
I nogle besætninger ville 14,9 fravænnede betyde mange ammesøer, men ikke hos Poulsen I/S i Odsherred.

- Vi bruger omkring 10-14 ammesøer om ugen. Ikke flere, for søerne klarer det faktisk godt. Det fravænner selv 12,3-12,4 i snit, fortæller Rasmus Poulsen.

Derimod har smågrisestalden vist sig allerede at være for lille på grund af de mange fravænnede grise, og derfor er det nødvendigt at sælge nogle af dem som 7 kilos grise. Hovedparten sælges dog på normal vis ved 30 kilo til to faste aftagere på Sjælland.

I modsætning til sostalden har det vist sig at gå mindre godt i smågrisestalden. Den unge besætning har ikke et eneste plus på SPF-skiltet og er dermed fri for belastende sygdomme, så der er ingen undskyldning, meddeler Rasmus Poulsen.

- Vi har haft en langtidsygemelding, og derfor er smågrisestalden blevet overset lidt, men det er slut nu, fastslår han.

Læs også