Danmark skal have ny gmo-lov

Samtlige partier i folketinget vedtog i går, at regeringen skal arbejde for et EU-forslag, der blandt andet betyder, at de enkelte medlemslande kan sige nej til dyrkning af gmo-afgrøder.

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, S, R, SF, EL, og Fokus har i går enstemmigt vedtaget en mere markant linje i dansk politik om dyrkning af gensplejsede afgrøder.

Forslaget, der var fremsat af oppositionspartierne, men støttet af VKO, pålægger regeringen at arbejde for et EU-forslag om, at medlemslande skal have lov til at sige nej til dyrkning af gmo-afgrøder. Samtidig skal Danmarks gmo lov – verdens første der kom i 2004 – genforhandles, og endelig skal forskere sikres fri adgang til at forske i gmo-afgrøders konsekvenser for sundhed og natur.

- Jeg er glad for, at det her ikke betyder, at vi får et decideret forbud mod gmo i Danmark. Det ville have været et hårdt slag for de universiteter og virksomheder herhjemme, som arbejder med gmo og den dertilhørende bioteknologi, sagde fødevareminister Henrik Høegh (V) i går under forhandlingerne i Folketinget.

Han er også glad for, at man har besluttet, at man vil arbejde for en model, hvor man tager stilling fra sag til sag om en gmo-afgrøde skal være tilladt.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg finder det meget vigtigt, at vi fastholder muligheden for at dyrke både konventionelt og økologisk samtidig med, at vi også åbner døren for, at vi i fremtiden kan dyrke gmo-afgrøder, sagde Henrik Høegh.

Lidt mærkeligt
Fødevareministeren fandt det i øvrigt lidt mærkeligt, at man hele tiden skal diskutere konventionelt og økologisk versus gmo.

- Alle er jo enige om, at vi skal have nogle sameksistensregler, og de skal overholdes. Vi får nogle randzoner, der får forskellige længde, som vil tage højde for krydsbestøvning. Så kan man jo sætte sig ned på et kort og se hvor, der vil være plads til gmo-afgrøder. Det er simpel matematik. Selvfølgelig skal det dog være sådan, at hvis en landmand vil omlægge til økologi, så skal han have lov til det. Så må der blive indrettet efter det, sagde Henrik Høegh.

Jubel hos økologer
At Danmark skal have en ny revideret gmo-lov vækker jubel hos de stærkt gmo-kritiske medlemmer i Økologisk Landsforening.

- Gmo er tilbage på den politiske dagsorden. Og vi vil gerne kvittere for flertallets støtte til, at Danmark skal have mulighed for at sige nej til gmo-afgrøder. Det er vigtigt for at sikre de økologiske landmænd og forbrugerne mulighed for frit at fravælge gmo, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening og fortsætter:

- Det vil også åbne mulighed for, at Danmark kan markerer sig kommercielt som et land, hvor markerne er fri for gmo. Vi vil opfordre dansk landbrug til at gribe chancen, og blive foregangsland for kvalitetsfødevarer, uden dyrkning af gmo.

Krav om fri forskning i gmo-konsekvenser
Flertallet i Folketinget til den nye gennemgang af gmo-loven har desuden pålagt regeringen at fremme fri forskning i gmo-konsekvenser for menneskers sundhed og for naturen. I dag begrænser gmo-producenter forskernes adgang til såsæd og frø til fri forskning og stiller krav om, at virksomhederne skal have lov til at godkende forskningsresultater, før de publiceres.

103 stemte i går for gmo-forslaget i Folketinget. 0 stemte imod.

Læs også