Bomann blev formand

- Der er et kæmpepotentiale i foreningen, understreger LandboUngdoms nye landsformand.

Som ventet er det nu Jeppe Bomann, som sidder i formandsstolen i LandboUngdom. Ved lørdagens årsmøde på Gråsten Landbrugsskole dukkede der ingen modkandidater op til den 26-årige midtfynbo. Efter to år som næstformand havde han erklæret sig klar til at afløse 32-årige Michael Boon Pedersen, der ikke ønskede at forlænge sin to års periode som formand for de unges landsorganisation.

- Egentligt tror jeg ikke, jeg kommer til at mærke den helt store forandring. Som næstformand har jeg nemlig i forvejen taget mig både af det politiske og faglige arbejde, siger Jeppe Bomann, der ligeledes fortsætter ufortrødent videre som driftsleder på en gård ved Varde med 300 køer.

- Jeg glæder mig til formandsjobbet, og er naturligvis er jeg klar på, at hvervet vil kræve en stor indsats, al min fritid og naturligvis en del dagsmøder. Men det har jeg helt afklaret med min arbejdsgiver, siger den nye landsformand.  

Ingen ny stil
Jeppe Bomanns programerklæring betyder ikke, at LandboUngdom får en ny stil. Organisationen har haft en lille medlemsfremgang det seneste års tid, og det håber han vil fortsætte.

Medlemstallet er på godt 4.000 og organisatorisk er der sket tilpasninger, så den økonomiske side af sagen fremadrettet er på plads.

- Derfor er der et kæmpe potentiale i foreningen, understreger Jeppe Bomann, der som formand blandt andet får sæde i Fællesudvalget for Landbrugsuddannelserne, og i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Unge har muligheder
I det regi vil han arbejde for de unges vilkår, som han dog glæder sig over, tegner lysere end tidligere.

- De unge har fået bedre muligheder, men det kræver stadig, at rammevilkårene bliver tilpasset for at vi kan drive rentable virksomheder. På plussiden tæller de nedadgående ejendomspriser, vækstkautionen og YJ-lånene. Så alt i alt er der mulighed for at få styr på fremmedkapitalen, selv om den skal være stor for at etablere egen bedrift, påpeger de unge nyvalgte formand, der selv har en plan om at blive selvstændig kvægbruger et eller andet sted i Jylland indenfor en kortere årrække.

- Og, tilføjer han, samtidig falder arbejdsløsheden i USA, priserne på landbrugsprodukter er på vej op, og forårsstemningen præger os landmænd lige nu.

Endelig vil han også præcisere, at hans afstandstagen i medlemsmedierne til hjælpepakken til landbruget var møntet på den første pakke. Nummer to pakken, hvor blandt andet de 10.000 kilo kvælstof kommer under lup, er et skridt i den rigtige retning.

Læs også