Ubegrundet frygt for udenlandsk opkøb af dansk landbrug

Kapitalfonde kommer næppe til at opkøbe al dansk landbrugsjord, lød det fra flere sider ved gårsdagens høring om den ny lempeligere landbrugslov, som oppositionen er stærkt kritiske over for.

En samlet opposition er stærkt kritisk for det nye lovforslag, som vil gøre landbrugsloven lempeligere ved at fjerne arealkrav, ophæve regler om husdyrhold, ophæve arealgrænser, ændre reglerne for bopælspligt, samt lempe reglerne for personer og selskabers erhvervelse af landbrugsjord.

Det blev tydeligt fremstillet ved gårsdagens tekniske høring på Christiansborg, hvor folketingets fødevareudvalg udspurgte en række eksperter om konsekvenserne af det nye lovforslag.

I sær det med, at selskaber, endda udenlandske selskaber, kan få lov til at opkøbe den danske landbrugsjord var basis for stor bekymring. Landbrug & Fødevares erhvervspolitiske direktør, Lone Saabye, der var en af de indkaldte eksperter, afviste dog flere gange, at der var grund til bekymring.

- Jeg tror ikke, det vil ske, sagde hun således flere gange som svar til spørgsmål fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre.

Hun fortalte, at det var en illusion at tro på, at fødevareerhvervet kan leve videre uden meget store husdyr og planteavlere.

Bekymringen fra både Bjarne Laustsen (S) og Kresten Touborg (SF) går i sær på, at alt dansk jord bliver opkøbt af folk, der enten bor i Ukraine eller København, og som ville drive nogle meget store industrielle landbrug, som ingen vil være naboer til.

Landmænd er villige til at betale
Niels Kjærgaard, professor på Fødevareøkonomisk Institut, tror dog heller ikke på, at ejerne af landbrug kommer til at bo i byerne.

- Så længe der er landmænd, der er så glade for at være selvstændige og herre i eget hus, at de er villige til at betale ejendoms- og jordpriser, der er så høje, at deres egen aflønning og forretningen af deres egen kapital er langt under markedslønningerne og markedsrenten, så er det svært at se, hvad langsigtede investorer vil få ud af at investere i landbruget, selv om de får mulighed for det, fortalte han.

Læs også