Kødkvæg er godt for miljøet

ÅRSMØDE: Afgræsning af naturarealer er et aktiv for miljøet, fremhævede formanden på Fynsk Kødkvægs årsmøde i tirsdags.

- Miljøet er et af de hotteste emner i dagens debat. Men til tider føler jeg, at debatten kører af sporet og bliver en smule dobbeltmoralsk. Miljøfanatikere - herunder Danmarks Naturfredningsforening - benytter enhver lejlighed til at bremse for udvidelse af husdyrproduktion til trods for, at nye stalde i høj grad tilgodeser dyrevelfærd og åbner mulighed for alternativ anvendelse af gylle. Man glemmer også de mange besætninger, der ophører som led i strukturudviklingen.

Det sagde formanden for Fynsk Kødkvæg, Flemming Hansen, Haarby, blandt andet i sin beretning på foreningens årsmøde, tirsdag den 12. januar på Centrovice i Vissenbjerg.

Oksekød eller charterferie?
- Vi er vist alle enige om, fortsatte Flemming Hansen, at en flok græssende kreaturer uanset race er et smukt syn i naturen. Store arealer, som kødkvæget afgræsser, herunder miljøvenlige arealer, er et stort aktiv for miljøet, idet disse på sigt ville springe i skov eller skulle slås maskinelt, hvilket kræver energi.

- Det hævdes ofte, at kødkvægproduktion er belastende for miljøet, og der opfordres til en ugentlig kødfri dag og i værste fald, at man helt undlader at spise oksekød. Hvilke konsekvenser, disse postulater får for os kødkvægproducenter, har jeg svært ved at forudsige.

- I et højtudviklet samfund som vores har jeg svært ved at acceptere en begrænsning af kødproduktionen - vel vidende, at mange af vore førende debattører på det område tager på charterferie to-tre og måske fire gange årligt og dermed bidrager væsentligt til forureningen. Og husker de nu at tage cyklen, når lørdagens indkøb skal gøres? Eller tager man firehjulstrækkeren? Jeg spørger bare.

Nye øremærker
Flemming Hansen pegede på, at avlsarbejdet med kødkvæg baseres på avlsværdital, så alle racens dyr i Danmark kan sammenlignes på tværs af besætninger. I den forbindelse understregede han vigtigheden af, at alle avlere er omhyggelige med indberetninger af løbninger, kælvninger og vejninger.

- Alle de forskellige tiltag kan lyde en smule besværligt, men jeg synes, at de fortjener større bevågenhed hos os kødkvægavlere til gavn for racernes videre udvikling.

Formanden omtalte endvidere de nye regler for øremærkning. Dansk Kvæg og Fødevarestyrelsen er blevet enige om at indføre obligatorisk elektronisk mærkning af alle kreaturer. Det betyder blandt andet, at alle kalve, der fødes efter 28. februar 2010, skal mærkes med både et elektronisk og et almindeligt øremærke. Serieøremærker, der er bestilt før 28. februar, kan dog bruges til mærkning af kalve frem til 1. juni 2010, men herefter skal alle kalve, der fødes, have begge slags øremærker.

Fordelagtig nærkontakt
Flemming Hansen konstaterede, at der fortsat omsættes kødkvæg til levebrug, men at priserne er svagt fadende, ligesom der er stor forskel på, hvilke racer der efterspørges.

- Salg af kød direkte fra producenter går derimod strygende trods finanskrisen - godt hjulpet af den ene afsløring efter den anden af kødskandaler. Det er selvfølgelig ikke den bedste baggrund for et øget salg, men det er en kendsgerning, fastslog Fynsk Kødkvægs formand.

- Samtidig er det mit indtryk, at kødsalg direkte til forbruger fortsat vil være en succes og et godt aktiv for mange kødkvægavlere, selv om det også giver lidt besvær. Den nære kontakt mellem producent og forbruger er absolut en stor fordel for producenten, som næsten altid får en tilbagemelding om varens kvalitet.

Læs også