Vandløb kan fortsat grødeskæres

Der er gode muligheder for, at det også i fremtiden kan lade sig gøre at få afvandet uden at komme i konflikt med EU’s Vandrammedirektiv. 

Mange, der er afhængige af vandløbenes afvandingsfunktion, ser med stor uro på kommende skærpede miljøkrav, der er en del af gennemførslen af EU's vandrammedirektiv.

Men der er gode muligheder for, at det også i fremtiden kan lade sig gøre at få afvandet, fortæller Flemming Gertz, specialkonsulent i Landscentret, Plan & Miljø.

Han drager sin konklusion ud fra en netop afholdt konference om fremtidens vandløbsvedligeholdelse, som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, har holdt sammen med EnviNa, der er Foreningen af miljø-, plan-, og naturmedarbejdere i det offentlige.

Formålet var at få afklaret, om det er muligt på én gang at varetage miljø- og produktionshensyn. Og det er det i mange tilfælde, forklarer Flemming Gertz.

- Bundlinjen er, at grødeskæring kan være et effektivt værktøj til at sikre både den nødvendige afvanding og en ordentlig miljøtilstand i vandløbene. Men forudsætningen er, at det sker professionelt. Det vil sige, at der både bruges de rette teknikker i grødeskæringen, og at den håndværksmæssige udførelse skal være i orden.

- Det er selvfølgelig typisk en lidt dyrere løsning på kort sigt end en mere intensiv grødeskæring, men alternativet, at ophøre med grødeskæring, vil jo give meget store problemer med at opnå den nødvendige afvanding, siger Flemming Gertz.

Måske ikke dyrere
Ifølge Flemming Gertz er der med en rigtig teknik og kvalitet i vedligeholdelsen erfaringer for, at omkostninger til vedligeholdelse falder igen efter nogle år, så det på lidt længere sigt ikke nødvendigvis bliver dyrere.

Knap 40 kommuner og fem af de syv regionale miljøcentre var repræsenteret på konferencen, foruden landbrugsrådgivere fra hele landet, landmænd, m.v.

- Hvis problematikken skal løses, så kræves der vilje til samarbejde. Landmænd og deres organisationer skal danne netværk og udveksle erfaringer, og der skal etableres dialog med myndighederne, der også skal blive bedre til at tale sammen, siger Flemming Gertz, og tilføjer:

- Konferencen demonstrerede, at lysten til at arbejde for holdbare løsninger, der tilgodeser både landbrug og miljø, i høj grad er til stede. For os der arbejder med at finde veje, så der fortsat kan drives lønsomt landbrug, var det meget positivt at konstatere.

Læs også