Landboformand frygter længere sagsbehandling på miljøområdet

NIELS RASMUSSEN: - En ny besætning i miljø- og teknikudvalgene kan forhale sagsbehandlingen yderligere.

Landbruget frygter, at en ny besætning i teknik og miljøudvalgene ude i de fynske kommuner kan trække miljøgodkendelserne endnu mere i langdrag end før kommunalvalget, hvor sagsbehandlingen ifølge formanden for landboforeningen Centrovice i forvejen langt fra var tilfredsstillende.

- Det er en lang proces at sætte sig ind i de enkelte sager, og i hele grundlaget for sagsbehandlingen. Derfor frygter jeg, at en ny personsammensætning i miljø- og teknikudvalgene kan føre til endnu en omgang, hvor udvalgene bruger tid på at diskutere den enkelte kommunes administrationsgrundlag, siger Niels Rasmussen.

- Der er jo store ambitioner på miljøets vegne ude i kommunerne, og det kan kollidere med erhvervets muligheder for at udvikle sig. Vi vinder måske en smule tid, fordi vi i øjeblikket er i en situation, der ikke tilsiger et højt investeringsniveau i landbruget. Men overordnet betragtet er det fortsat tæt på uanstændigt, hvad der foregår ude i kommunerne, når det gælder sagsbehandlingen på miljøområdet, mener den fynske landboforeningsformand.

2013 problematikken
Sagsbehandlingen på miljøområdet handler i sidste ende også om landbrugets muligheder for at udvikle sig på længere sigt.

- Når vi en gang kommer på den anden side af finanskrisen – eller rettere et stykke tid før – så opstår der et øget investeringsbehov på grund af det forløb med lange sagsbehandlingstider, vi har været igennem. Der er ingen tvivl om, at strukturtilpasningen får endnu et hug fremad, siger Niels Rasmussen.

Ikke mindst 2013 problematikken med løsgående søer trænger sig på.

- Man kan spørge sig selv, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage, hvis vi skal nå at foretage de nødvendige investeringer for at være på plads i 2013. I det spil er det ikke så meget kapaciteten på markedet for håndværkere, det kommer til at knibe med, men mere kapaciteten i forhold til sagsbehandlingen ude i kommunerne. Vi kan simpelthen ikke nå målet i 2013 med den hastighed, det foregår med i øjeblikket, siger Niels Rasmussen.

Canadiske udmarker
Set med landbrugets øjne er det også et betydeligt problem, at de klagesager, som skal sætte rammerne for kommunernes muligheder for at vedtage deres egne administrationsgrundlag, endnu ikke er færdigbehandlet i Miljøklagenævnet.

- Så længe det ikke er på plads, er vi nødt til at have fat i hver enkelt af de nye teknik- og miljøudvalg for at få klarlagt, hvordan administrationsgrundlagene ser ud ude i de enkelte kommuner, siger Niels Rasmussen.

Den fremtidige bosætning på landet er et andet vigtigt spørgsmål, som landbruget vil tage op med de fynske kommuner.

- Hvis ikke vi får en aktiv beslutningstagning i forhold til at sikre en attraktiv beboelse på de mange produktionslandbrug, som skal nedlægges og overgå til boliglandbrug, så kan det blive et af de største problemer i fremtiden for landkommunerne, vurderer Niels Rasmussen.

- Man er nødt til at forholde sig aktivt til udviklingen af det gode liv på landet i det, man kalder udkantsområderne, ellers kan landområderne gå hen og udvikle sig til det, jeg kalder en canadisk udmark, og det er der vel ingen, der har som målsætning, siger landboformanden.

 

 

Læs også