Them lægger

Them Andelsmejeri vedtog torsdag aften at begrænse andelshavernes muligheder for at udvide mælkeleverancerne. Formål: At bevare en god mælkepris.

Debatten var efter sigende hed torsdag aften, da 34 leverandører i Them Andelsmejeri på en generalforsamling diskuterede et forslag om at begrænse de enkelte andelshaveres muligheder for at udvide leverancerne til mejeriet.

Formålet er at sikre en stabil og kontrolleret udvikling af indvejningen til mejeriet, så en stor udvidelse blandt en eller flere af andelshaverne ikke medfører forringet rentabilitet i mejeriets osteproduktion.

Forslaget, der var stillet af bestyrelsen, gik ud på at tildele hver andelshaver en maks-grænse for, hvor meget mælk, han må levere til mejeriet til fuld a-contopris. Denne grænse kalder mejeriet for en A-kvote. Leverancer ud over A-kvoten kaldes B-mælk, og afregnes til 75 pcrocent af råvareværdien for A-mælken.

A-kvoten til hver enkelt andelshaver fastsættes efter et budgetteret mælkebehov i regnskabsåret 2009-10 på 50 mio. kilo og fordeles mellem mejeriets nuværende andelshavere efter deres gennemsnitlige leverance til mejeriet i de seneste ti EU-kvoteår.

Da det ikke er tilladt at lave split-leverancer til øvrige mejerier, begrænser det de enkelte andelshaveres muligheder for at øge mælkeproduktionen på deres bedrift.

Kritik
Men for nogle rammer begrænsningen langt mere end for andre - for eksempel unge mennesker, der netop har købt en gård og vil udvide produktionen, mener en af kritikerne af forslaget, Erling Lassen, Silkeborg.

- Man gør forskel på Per og Poul. Det bryder helt grundlæggende med andelstanken i mejeriet, fordi man jo reelt overfører penge fra dem, der bliver ramt af kvoteringen, til dem, der ikke skal levere B-kvote, siger Erling Lassen.

Formanden, Hans Skovgaard fra Them, erkender, at forslaget ikke er fair over for alle andelshaverne.

- Der er ingen tvivl om, at nogle kan blive ramt af det her, selv om vi har forsøgt at kompensere. Men hvis Them Andelsmejeri fortsat skal være det bedst kørende mejeri i landet, er forslaget nødvendigt, siger Hans Skovgaard.

Han påpeger, at mejeriet kan konvertere B-mælken til A-mælk, hvis der opstår en mulighed for at få en tilstrækkelig god pris. Forhøjer mejeriet A-kvoten, kan den ikke umiddelbart sættes ned igen.

Styrket
Forslaget blev vedtaget med to tredjedeles flertal på generalforsamlingen. Men selv om enigheden ikke er overvældende imellem andelshaverne, er Hans Skovgaard fortrøstningsfuld.

- Når der først er gået et lille stykke tid, vil vi være stolte af beslutningen. Jeg tror, at andelshaverne fortsat vil komme til at føle meget for deres mejeri, siger Hans Skovgaard.

Formanden for Danske Mælkeproducenter, Peder Mouritsen, betegner Thems beslutning som »meget interessant«, men ønsker ikke at kommentere yderligere.

Læs også