30.000 hektar energiafgrøder på vej

Danske landmænd har udsigt til at blive Europas førende producenter af energiafgrøder. Faste tilskud på op til 3.200 kroner pr. hektar skal øge arealet med 10.000 hektar årligt over de næste tre år, lyder myndighedernes målsætning.

De danske myndigheder er på vej med en støtteordning for etablering af energiafgrøder, der skal øge arealerne med 10.000 hektar årligt de næste tre år, erfarer Effektivt Landbrug.

For at nå målet vil ejere eller forpagtere af landbrugsarealer få mulighed for at søge et fast tilskud på 3.100-3.200 kroner pr. hektar til etablering og dyrkning af afgrøderne. Modtagerne af støtten vil dermed kunne få dækket gennemsnitligt 30 pct. af deres udgifter til plantemateriale, jordbehandling med videre.

Ordningen kommer til at omfatte pil, poppel, hassel, ask og rødel.

Det vil dog ikke være alle i landbruget, der får mulighed for at deltage. De danske myndigheder lægger op til, at ordningen kun skal gælde i såkaldte V1- og V2-områder (se kortet). Årsagen er, at det er i disse områder, man har en konkret viden om, at man kan få mest effekt ud af plantningen af energiafgrøder set i relation til kvælstofudledning og pesticidmindskelse.

Positivt
Torben Hansen, formand for Bioenergisektionen i Landbrug & Fødevarer, venter sig meget af ordningen, der kan gøre de danske landmænd førende i Europa inden for energiafgrøder.

- Det er rigtig godt, at vi får stimuleret en udvikling i retning af mere vedvarende energi, og her er energiafgrøder en af vejene. På den måde kan landbruget være med til at løse de miljø-, klima- og energimæssige udfordringer, som samfundet og landbruget selv står over for, siger han til Effektivt Landbrug.

Læs også