DLA håndterer flere oversøiske råvarer 

DLA Agro øger indkøbsvolumen til gavn for medlemsforretningerne og primærlandbruget samt aktivitetsniveauet på havnen i Fredericia.

For første gang har hele to store råvareskibe med hver op mod 40.000 bruttoton, samtidigt losset sojaskrå ved Den Lokale Andels (DLA) modtagefaciliteter på Fredericia Havn.

Den øgede aktivitet skyldes vækst, opkøb og fusioner, der har fået DLA koncernens aktiviteter til at vokse betydeligt gennem de seneste fem år. Mollerup Mølle og Hedegaard Agro er eksempler på overtagelse af eksisterende grovvareforretninger, som efter overtagelsen har beholdt deres selvstændighed, og dermed fortsat kan bidrage til mangfoldigheden, og ikke mindst konkurrencen på grovvaremarkedet.

Mange af AgroDanmark medlemmerne har ligeledes meldt sig med under fanerne, og det fælles indkøb. Senest med overtagelsen af Aller Mølle i Sønderjylland er denne del af landet også kommet med i fællesskabet, således at DLA i dag geografisk er velfunderet i hele Danmark.

Vigtig kajplads
Fra havnen i Fredericia, der kan modtage de store råvareskibe på grund af sin store vanddybde, har DLA placeret sig centralt med både buffer-lager for råvarer, og administration lige ved havnekajen.

- Vort ønske er fortsat at kunne imødekomme dansk landbrugs ønsker og krav til en moderne grovvareforsyning. Derfor er placeringen centralt ved havnekajen vigtig for os, fastslår administrerende direktør i DLA Agro, Carl Harbo.

- Hvis vi fortsat skal kunne begå os på det nationale og internationale grovvaremarked, skal vi kunne matche konkurrenterne med hensyn til indkøbsvolumen, og dermed indkøbsstyrke, fastslår direktøren.

Tilpasser sig strukturen
Bestyrelsesformanden for DLA, Søren Smalbro, Hjørring, der tillige er formand for DLA-medlemsvirksomheden Nordjysk Andel, står bag strategien.

- De seneste års opkøb og fusioner i grovvarebranchen generelt, og i DLA regi i særdeleshed, er et tydeligt bevis på, at vi udviser rettidig omhu, siger han.

- Stadig færre landbrug, men på større enheder fordrer, at vi hele tiden er på omgangshøjde med udviklingen. Derfor må ledelse og folkevalgte bestyrelser i DLA regi hele tiden have fokus på nødvendige tilpasninger og udviklingsmuligheder, så DLA Agro fortsat er konkurrencedygtig og veltrimmet med hensyn til størrelse, indkøbsstyrke og økonomi, lyder det fra Søren Smalbro.

Tysk samarbejde
DLA Agro Group indgår desuden i et samarbejde omkring udenlandske aktiviteter.

- Vi ser det også som vores opgave, at styrke samarbejdet omkring de udenlandske aktiviteter. Senest har DLA Agro Group indledt samarbejde med Agravis Rafeissen AG. Her har vi fået en international samarbejdspartner med samme mål som os selv, siger Carl Harbo.

- Ved at en så betydelig international aktør går sammen med os, opnår vi en meget stor indkøbsvolumen og betydning på det internationale marked. Denne koordinerede indkøbsindsats på en hel række områder styrker ikke bare vores konkurrenceevne på hjemmemarkedet, men også på hele det nordeuropæiske marked, konkluderer Carl Harbo.

(3) 037-36-ef

Læs også