Vådvalset hvede

VÅD HØST: 30 til 35 procent vand i hveden er ideelt til vådvalsning. Det kan opbevares i plansiloen og er godt kvægfoder.

- Hvede med op til 40 procent vand, ideelt set mellem 30 og 35 procent, er godt til kvægfoder. Det er et rigtigt fint produkt, fortæller Søren Christiansen fra Svend Aage Christiansens Maskinstation i Jerslev midt i Vendsyssel.

De havde allerede i sidste uge høstet omkring en tredjedel af de 1500 hektar, der i alt skal høstes i år. Det skyldes også, at de allerede da var så godt i gang med hveden. Og det kunne lade sig gøre, fordi der høstes hvede til vådvalsning.

Mere halm samles
Samtidig har maskinstationen i Jerslev godt gang i halmpresningen. De skal presse mindst 65.000 baller med 11 pressere.

Søren Christiansen skønner, at der bliver samlet omkring 25 procent mere halm i år end sidste år.

- Når vi har gylle nok til jorden, kan vi lige så godt udnytte halmen på anden måde, siger kvægbruger Henrik Larsen, Serritslev, der er tidlig på den med hvedehøsten.

Den bruges nemlig vådvalset til kreaturerne

Vådvalset hvede er godt til køerne, og kalvene vil også gerne have det, fortæller Søren Christiansen fra Svend Aage Christiansens Maskinstation i Jerslev midt i Vendsyssel.

Hveden høstes våd med en vandprocent på mellem 30 og 40 og kommer så straks hjemme på gården igennem en valse, hvor der samtidig tilsættes syre. Det kan så opbevares i en plansilo på samme måde som ensilagen.

- Det giver mange fordele. Kvæglandmanden behøver ikke, at investere i alternativ opbevaringsplads, og vi kan putte flere timer på mejetærskerne, når vi kan sprede høsten, siger Søren Christiansen.

Og landmanden supplerer:

- Vi får marken ryddet tidligere. Det er godt, når vi skal have udlæg i den, siger kvæglandmand Henrik Larsen, Serritslev.

Langsommere at høste
Søren Christiansen fortæller, at hveden er lidt langsommere at høste med den høje vandprocent. Hans New Holland 880 med 30 fods skærebord tager omkring fem hektar mindre på en dag.

Det vil sige, der bliver høstet omkring 25 hektar våd hvede på en dag. Og det passer til valserens kapacitet, fortæller Søren Christiansen.

- Hveden skal tages, så snart det kan glide gennem mejetærskeren og gerne med bløde kerner, siger han.

Svend Aage Christiansens Maskinstation har vådvalset hvede de sidste syv til otte år. Og Henrik Larsen har været med de fleste år. Han er glad for produktet.

Nemt produkt
- Når den våde hvede er høstet og valset er det lige at gå til. Det er nemt, siger han.

Han har 240 køer og driver 220 hektar. Derfor betyder prisen for opbevaring af foderet meget.

Henrik Larsen kommer den vådvalsede hvede i fuldfoderblandingen. Han fodrer med seks foderenheder bærme fra spritfabrikkerne, fem foderenheder korn, seks i majsensilage, fem i græs samt mineralfoder.

Det sidste hvede, der blev høstet, var på kun 21 procent vand og således faktisk for tørt. Landmanden og maskinstationen var enige om, at det gik bedre, da vandprocenten var højere.

Udbyttet blev omkring syv tons.

Og jo tørrere korn, jo mere konserveringsmiddel skal der bruges, før det valsede korn lægges i et ikke alt for tykt lag i plansiloen og dækkes til.

Fremtiden
Søren Christiansen ser vådvalsning også som et fremtidens produkt. For kvæglandmanden er det en god mulighed med vådvalset hvede. Og på sigt bliver vådvalset majs nok også interessant også for svinelandmanden, spår han.

- Hvorfor skal vi tørre alt den majs ned for så at tilsætte vand til foderet, spørger han.

Masser af halm samles
Også halmindsamling tager maskinstationen i Jerslev sig af. 65.000 baller skal presses. 25.000 minibig, 5.000 maxibig til eksport og resten i almindelige bigballer.

- Mange landmænd samler halmen i år. Det siger tankegangen omkring den aktuelle likviditets situation. Man kan godt bruge pengene, siger Søren Christiansen, der spår at der samles omkring 25 procent mere halm i år end sidste år i Vendsyssel.

Læs også