Torben Bang: - Vi søger mest mulig indflydelse

Indlæg af Torben Bang, næstformand i Centrovice

Bent Juul Sørensen retter i Landbrug FYN og Effektivt Landbrug et usædvanligt skarpt angreb på vores formand Niels Rasmussen. Et angreb i det toneleje ville normalt kun udløse en gang rysten på hovedet. Men, når skribenten nu er blevet udnævnt som en del af den fynske landbrugstop, vil jeg alligevel kommentere indlægget.

Det kan undre mig, at den fremskrivning fra Dansk Landbrug 2022, som Niels Rasmussen har omregnet til fynske forhold, kan komme som en overraskelse, da den stammer fra Axelborg. Erfaringen fra tidligere fremskrivninger har vist, at strukturudviklingen har overhalet fremskrivningerne. Hvis vi i bestyrelsen i Centrovice lukker øjnene for det, er kritik berettiget.

Jeg vil ikke gå ind i en debat om for og imod en nationalpark, men give en forklaring på, hvordan vi i bestyrelsen søger at få størst mulig indflydelse på de ting, som berører vore medlemmer.

Dialogsøgende linie
I bestyrelsen gør vi meget ud af at diskutere, hvordan vi mener, at vi får mest indflydelse, og hvad vores holdning er til det produkt, som skal komme ud af det. Det er altså ikke en formand, som egenhændigt går rundt og træffer beslutninger til højre og venstre.

Holdningen i Centrovices bestyrelse er, at vi vil køre den dialogsøgende linje, hvor vi skaber gode relationer til dem, som vi forhandler med. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan sige fra, når det er tiden.

Jeg har aldrig oplevet, at de korslagte arme med nej har ført til noget konstruktivt i politik.

Vi har holdninger
I bestyrelsen for Centrovice har vi holdninger til ting – og de kommer dygtigt frem gennem vores formand.

Jeg er klar over, at vi ikke kan være enige med alle, og det kan selvfølgeligt i enkelte tilfælde være en ulempe.

Vi kan miste medlemmer til foreninger, som ikke har de store holdninger til tingene. Men jeg er overbevist om, at de fleste er enig med bestyrelsen. Vi prøver at gøre vores bedste.

Som afslutning - for at blive i Bent Juul Sørensens billedsprog, så er bestyrelsen for Centrovice i modsætning til Bent Juul ikke bange for at være i nærheden, når elefanter parer sig.

Læs også