Svendborg Kommune: Vi har overholdt vandløbsloven

AFDELINGSCHEF: - Det kan se voldsomt ud på, men vi har overholdet regulativerne ved Syltemae Å, siger afdelingschef Peter Østergaard.

- Det er rigtigt, at det ser hårdhændet ud på billeder, men vi har bestemt overholdt regulativerne i Vandløbsloven.

Det siger afdelingschef Peter Østergaard, Natur og Miljø i Svendborg Kommune, som svar på landmand Anders Johansens kritik af kommunens oprensning ved Syltemae Å.

Den sydfynske landmand fra Vester Skerninge blev 15. januar 2008 politianmeldt af Svendborg Kommune for sin oprensning af Spangebækken på en strækning, han som lodsejer er ansvarlig for. Derfor undrer det ham, at kommunen selv er gået så hårdhændet til værks ved Syltemae Å, hvilket han gav udtryk for i en artikel i Landbrug FYN for nogle uger siden.

Ikke i bræmmen
- Men, siger Peter Østergaard, vi har ikke foretaget nogen terrænregulering. Efter regulativet skal der være en strømrende på to-tre meter, og på det tidspunkt, hvor vi var ude for at rense Syltemae Å op, var der nogle steder mindre end en halv meter strømrende, fordi åen ikke har været vedligeholdt i nogen år. Det er gået godt hidtil, men nu kunne vi se, at det gav problemer længere oppe i vandløbet. Derfor har vi foretaget en oprensning af de tagrør, som var vokset ud over åens kant.

Afdelingschefen understreger, at selv om tagrørene er gravet op for at udvide strømrenden, så er der ikke blevet gravet i 2 meter bræmmen.

Alvorlig sag
Anders Johansen har peget på, at kommunen i stedet for en hårdhændet linje med konfrontation fra starten kunne have valgt en mere dialogsøgende løsning på problemet i forbindelse med hans oprensning af Spangebækken. En henstilling fra kommunen havde ifølge landmanden været en mere hensigtsmæssig og naturlig reaktion fra kommunens side, hvorefter tingene kunne have været løst i mindelighed og uden de udgifter og problemer, som sagen har påført ham som landmand.

Men det er Peter Østergaard ikke enig i. Han understreger, at kommunen har handlet korrekt i sagen.

- Anders Johansens overtrædelse af Vandløbsloven i forbindelse med oprensningen af Spangebækken er så alvorlig, at vi var nødt til at anmelde sagen til politiet. Det har konsekvenser, når man gør noget, man ikke må. Hvis man kører for hurtigt i sin bil, så får man en bøde, og kører man meget for hurtigt, så får man en stor bøde, siger afdelingschefen.

Anders Johansen blev i første omgang frikendt af politiet, der ikke mener, han har foretaget sig noget strafbart, men statsadvokaten har siden på eget initiativ besluttet at sagen skal genoptages.

- Politiets frikendelse viste sig at være en fejl. Sagen er ikke en sag i småtingsafdelingen. Den er virkelig alvorlig. Vi har ikke set noget lignende i de 25 år, vi har arbejdet med vandløb, siger Peter Østergaard.

Læs også